Terug naar overzicht

Coulance met thuissituatie

Een negatief bindend studie advies (BSA) kwam voor een student Informatica in Den Bosch wel heel onverwacht. Hij had te weinig studiepunten, maar had gerekend op coulance vanwege persoonlijke omstandigheden.

Woensdag kwam de zaak voor bij het College van Beroep. De student had volgens de examencommissie veel te weinig studiepunten behaald. ‘Het is een lastig jaar voor me geweest met een vervelende thuissituatie maar ik ben gemotiveerd om door te gaan’, vertelt de student.

Onverwacht
De jongen had het negatief BSA niet zien aankomen. ‘In gesprekken met m’n studieloopbaanadviseur werd aangegeven dat ik genoeg capaciteiten had voor deze opleiding. Ik was in de veronderstelling dat het wel goed zou komen.’

De student deed zijn verhaal bij de decaan. Die gaf bij de examencommissie aan dat de persoonlijke omstandigheden van de jongen mee moesten wegen in het besluit van de examencommissie.

Overschat
De examencommissie van de Academie voor Industrie en Informatica vond de persoonlijke omstandigheden niet opwegen tegen het lage aantal studiepunten. ‘De student heeft zichzelf overschat’, was hun oordeel.

Het College van Beroep ging niet mee in de redenering van de examencommissie. Het beroep is gegrond verklaard. De student mag zijn studie vervolgen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?