Terug naar overzicht

Nog een allerlaatste kans?

Een student Communication and Multimedia Design heeft een negatief bindend studieadvies (bsa) gekregen. De student is het niet eens met het advies en tekent beroep aan. Volgens hem is er sprake van miscommunicatie.

Woensdag werd de zaak behandeld bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). Al eerder heeft de student een jaar uitstel voor zijn propedeuse gekregen, vanwege persoonlijke omstandigheden. Na dit extra jaar mist hij nog steeds één studiepunt. De module vormgeving beeldschermen is nog niet behaald. De student wil hier nog een laatste kans voor.

‘De eerste twee herkansingen voor deze module heb ik gemist. Ik dacht dat de docent zou uitzoeken hoe ik het moest inleveren, omdat dit niet via de normale manier kon.’ Er was sprake van miscommunicatie. De student heeft de laatste kans wel benut en de module ingeleverd.

Beoordeling
Nog voor dat de module was nagekeken ontving de student al een brief waarin stond dat hij een negatief bsa kreeg. ‘Hier stond ik wel even van te kijken, ik had namelijk nog helemaal geen cijfer terug gehad.’ De examencommissie legt uit dat het inleveren niet op de juiste manier is gegaan, waardoor zij er vanuit waren gegaan, dat de student niets had ingeleverd. ‘We hadden met de student afgesproken, dat hij de module eerst bij ons en vervolgens bij de docent zou inleveren. Dat is nooit gebeurd. Toen wij later hoorde dat de module op 2 juli toch bij de docent is ingeleverd hebben wij de student nog een kans gegeven door het product te laten beoordelen.’

Na de beoordeling bleek het product alsnog onvoldoende te zijn. De voorzitter van het COBEX vraagt zich af wat de examencommissie had gedaan als het product achteraf toch voldoende bleek te zijn. ‘Zeer waarschijnlijk hadden wij het advies dan ingetrokken.’

Geen uitstekende student
Op dit moment heeft de student een bijbaan en is hij bezig met het opstellen van een portfolio. ‘Ik weet dat ik geen uitstekende student ben en dat ik een hoop kansen heb laten liggen. Maar ik heb de ingeleverde module later nog besproken met de docent. Tijdens dat gesprek heb ik enkele punten toegelicht. Volgens hem had ik wel een voldoende gekregen als ik die punten in de module naar voren had laten komen. Daarom wil ik graag nog een kans.’

Het beroep van de student is ongegrond verklaard.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?