Terug naar overzicht

Nog eens twintig weken zwoegen op je afstuderen

Een vierdejaarsstudent van de Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) heeft een afwijzend advies gekregen voor haar afstudeer conceptrapport. De student is het niet eens met het besluit en wendt zich tot het College van Beroep voor de Examens.

De student wil een kans om haar rapport binnen tien weken te veranderen. In haar verweer meldt zij dat ze al druk bezig is met het aanpassen van het rapport. Met een groot roze moodboard en een nieuw concept komt zij de zitting binnen. ‘Ik heb een nieuw plan van aanpak gemaakt en het eerdere concept is aangepast. Zo heb ik bijvoorbeeld al honderd nieuwe enquêtes afgenomen onder consumenten. Ik weet zeker dat ik het kan. Als je alleen al kijkt naar wat ik nu al gedaan heb.’

Persoonlijke omstandigheden
Ook geeft de student aan dat zij te maken heeft gehad met vervelende privé omstandigheden. Dat was volgens haar een van de redenen dat het project wat moeilijker verliep en zij één belangrijk kringgesprek moest missen. ‘Ik heb een mailtje gestuurd waarin ik heb aangegeven dat het slecht ging met mijn oma. En dat ik daarom niet aanwezig kon zijn bij het kringgesprek.’ Haar begeleidend docent bevestigt dit. ‘Ik heb inderdaad een mailtje van de student gehad. Daar heb ik in aangegeven dat ze de tijd moet nemen en contact met mij moet opnemen wanneer zij daar aan toe is. Alleen heb ik na dat mailtje niets meer van haar gehoord.’ De student bevestigt geen contact gezocht te hebben met de docent. Wel geeft zij aan alles besproken te hebben met de praktijkbegeleider van het bedrijf.

Vragen
Het College van Beroep vraagt zich af of de examencommissie, gezien de verbeterpunten die tijdens de zitting ingeleverd zijn, toch een kans ziet dat de student het definitieve rapport binnen tien weken mag inleveren. Maar de examencommissie is er van overtuigd dat dit niet gaat lukken. ‘We kunnen nu niet naar verbeterpunten kijken die net pas aangeleverd zijn. Het conceptrapport was op het moment van inleveren gewoon te minimaal. Ook is de student tijdens het afstuderen bezig geweest met het overnemen van een bedrijf in Boxtel, terwijl wij de studenten aanraden om dit pas na het afstuderen te doen.’ Volgens de student is deze overname pas definitief geworden in augustus en heeft dit niets te maken met het minimale concept.

Kans
Toch wil de student een extra kans. ‘Ik heb het in mijn mars. De rest van mijn studie heb ik ook in de voorgeschreven 3,5 jaar gehaald.’ De examencommissie blijft bij het standpunt dat afstuderen met dit rapport niet mogelijk is, maar is wel bereid te kijken naar andere eventuele andere oplossingen. ‘Misschien kan de student eerder aan een nieuw project beginnen of bij het zelfde bedrijf een andere opdracht uitvoeren.’ Volgens de student is dat geen optie, omdat het bedrijf te klein is voor een andere opdracht.

Het beroep van de student is ongegrond verklaard. De afstudeeropdracht moet dus opnieuw worden uitgevoerd. Wel dient het College van Beroep een verzoek in bij de examencommissie, met de vraag of de student eerder kan beginnen aan deze nieuwe opdracht. Ook vragen zij of de eisen enigszins aangepast kunnen worden, omdat de student al zoveel werk heeft verzet. Maar dat is aan de examencommissie. [NvdB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?