Terug naar overzicht

Camera gestuurde robots

Een door een camera gestuurde robot, die zelfstandig kan werken in de zorgsector. Niets lijkt meer onmogelijk. Met behulp van projecten en kennis uit het bedrijfsleven hebben docenten en studenten gewerkt aan de kennisverbetering van computer-vision-systemen.

Afgelopen vrijdag  zijn de resultaten van het Raak-MJB project Vision in Mechatronics & Robotics gepresenteerd. Raak-MJB projecten vallen onder de subsidie van de Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Zij zorgen voor de bevordering van de kennisfunctie van hogescholen. Ook wel omschreven als de RAAK-regeling: Regionale Actie en Aandacht voor Kenniscirculatie. De SIA regelt ook de financiële bijdrage aan vraaggestuurde projecten vanuit het werkveld samen met hogescholen.

Robots
Avans heeft samen met andere hogescholen en universiteiten gewerkt aan het project om de kennis van  computer-vision-systemen te verbeteren. Een computer-vision-systeem automatiseert visuele inspecties. Zo wordt er gekeken of camera’s compacter, energiezuiniger en goedkoper kunnen worden ingezet. Onder andere met het oog op robots in de zorgsector.

Tijdens de presentatie van afgelopen vrijdag werden er verschillende robots gepresenteerd.  Zo was er een robot die doormiddel van een camera houten blokken kan oprapen. De camera, die de Jenga spelende robot aanstuurt, kost zo’n 3000 euro. Soms is de robot even de kluts kwijt en grijpt hij mis. Maar volgens de makers van de robot zijn er dan ook altijd verbeterpunten.

Studenten
Jos Gunsing, lector Mechatronica, geeft aan dat de projecten erg leerzaam zijn voor zowel studenten als voor docenten. ‘Studenten nemen deel aan projecten die relevant zijn voor het bedrijfsleven. Wat een goede stap is voor hun toekomstige carrière. De begeleidende docenten zijn inhoudelijk nauwer betrokken bij dit soort projecten en daardoor hebben zij ook meer tijd voor begeleiding.’ Het project heeft ongeveer 2,5 jaar geduurd. Er hebben zo’n veertig studenten aan meegewerkt, van verschillende scholen.

Toekomst
Op dit moment lopen er nog drie andere RAAK-projecten met verschillende op elkaar aansluitende onderwerpen.  Een van deze projecten; Medical Robotics, bouwt voort op de resultaten van het project Vision in Mechatronics & Robotics. ‘Enerzijds zijn we blij met de resultaten, maar we zijn nooit tevreden. Natuurlijk hadden we gehoopt verder te zijn met de ontwikkelingen. Daarom gaan we ook zeker niet stoppen en verder werken aan de verbeterpunten’, zegt Gunsing.

Jengarobot_max

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?