Terug naar overzicht

Besluiten examencommissie ongemotiveerd

Het College van Beroep voor de Examens (COBEX) verklaart drie losse zaken om dezelfde redenen gegrond. Drie studenten tekenen los van elkaar beroep aan voor een extra kans.  

Een student Small Business & Retail Management en twee studenten Commerciële Economie uit Den Bosch willen graag een extra kans voor een of meerdere vakken. De examencommissie wil niets weten van een extra kans voor de drie studenten. Volgens haar was er ’onvoldoende aanleiding’ om aan de studenten tegemoet te komen. De zaken kwamen voor bij het COBEX.

Ongemotiveerd
Het COBEX vindt dat de examencommissie niet goed heeft gemotiveerd waarom de extra kans niet is toegekend. De examencommissie zegt op haar beurt dat een extra kans alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend en motivatie van de afwijzing is daarom niet nodig.

Richtlijnen
De richtlijnen voor het toekennen van een extra kans zijn niet aan de studenten meegedeeld. De examencommissie wil deze niet aan studenten kenbaar maken om een ‘massa beroepschriften, die de juistheid kunnen aanvechten’ te voorkomen. Het COBEX ziet niets in dit standpunt omdat openbaarmaking van de richtlijnen ook het instellen van beroep kan voorkomen.

Negatief advies
Doordat de extra kans niet is toegekend, kregen de studenten automatisch een negatief bindend studieadvies (BSA). Ook deze beslissing is nauwelijks gemotiveerd door de examencommissie. COBEX: ‘Het feit dat de beslissing voor zover het de bindende afwijzing betreft in het geheel niet is gemotiveerd, vormt daarbij een zelfstandige grond voor het vernietigen daarvan’, zo staat te lezen in de uitspraak van het COBEX.

Niet bevoegd
Tijdens de zittingen werd het het COBEX niet duidelijk of de examencommissie bevoegd is om een negatief BSA te geven. Volgens de OER is namelijk de academiedirecteur verantwoordelijk. ‘Dit zo zijnde rest het College geen andere conclusie dan dat niet kan worden vastgesteld of de beslissingen door een daartoe bevoegd orgaan zijn genomen’, aldus het COBEX.

Het COBEX heeft de zaken gegrond verklaard en vraagt de examencommissie om de verzoeken te herzien.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?