Terug naar overzicht

Leidraad voor juridische teksten

Dagvaardingen, ingebrekestellingen; juristen schrijven veel. Maar hoe schrijf je een goede juridische tekst? Drie docenten van de Juridische Hogeschool(JHS) schreven daarom het boek Vastgelegd.

Docenten Loulou Edelman, Willem-Jan van Gendt en Ron Ritzen schreven het boek als een praktische leidraad voor juridische teksten. Het is een echt praktijkboek. Ieder hoofdstuk bevat een specifieke juridische tekstsoort.

Niet eenvoudig
‘Een goede juridische tekst schrijven is niet makkelijk. Er zijn wettelijke vereisten, maar het moet vaak ook begrijpelijk zijn’, vertelt van Gendt. Daarom is volgens Ritzen een goede praktische leidraad gewenst. ‘Neem bijvoorbeeld het woord “voormiddag”. Wat bedoelt iemand dan? Voor de middag of aan het begin van de middag?’

Hoognodig
Boeken over juridisch taalgebruik waren er al maar nog niets dat aansloot bij de wensen van de docenten. ‘We hadden niet echt iets wat voor ons goed genoeg was. Dus dan maken we het maar zelf’, aldus Ritzen. ‘Ik hoop dat het goed van pas komt in colleges en dat het een goede toevoeging is op de reader die we al hadden’, vertelt Edelman.

Bijna twee jaar duurde het voordat Vastgelegd klaar was. ‘Er gaat ontzettend veel tijd zitten in het schrijven van een boek. Het ene moment werk je er een periode hard aan, het andere moment ligt het een maand stil’, vertelt Van Gendt.

Alle eerstejaarsstudenten van de JHS gaan het boek vanaf periode twee gebruiken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?