Terug naar overzicht

1.000 euro voor beste scriptie JHS

Drie studenten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys maken kans op de JHS-scriptieprijs 2014.  De genomineerden zijn Iliass Bouhdan, Els Holdtgrefe-Goos en Ilse Ultee. Zij maken kans op de hoofdprijs van 1.000 euro.

‘Wie houdt toezicht op de toezichthouders?’, is de titel van de scriptie van Iliass. Hij is afgestudeerd bij Marks Wachters Notarissen in Eindhoven. Daar deed Ilias onderzoek naar de gevolgen van het gewijzigde toezicht op het notariaat. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de meest opvallende knelpunten die het gevolg zijn van het gewijzigde toezicht in beeld gebracht. Als sluitstuk van deze analyse worden aanbevelingen geformuleerd.

Aansprakelijkheid letsels
Els heeft een scriptie geschreven over de aansprakelijkheid van het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal in het geval van valincidenten bij ziekenhuispatiënten. De scriptie heeft als titel ‘(Ge)vallen met letsel in het ziekenhuis’. Els heeft eerst het wettelijke kader voor aansprakelijkheid geschetst en vervolgens getoetst hoe dit is vertaald in de werkwijze van de kliniek rondom het beperken van valincidenten.

De moeder is altijd gekend
Ilse heeft onderzoek verricht voor de Rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch naar de rechtspositie van de meemoeder. De positie van deze niet-biologische moeder van een kind van een lesbisch stel gaat ingrijpend veranderen na inwerkingtreding van een wetsvoorstel over lesbisch ouderschap. Het vraagteken achter de titel van haar scriptie – ‘Mater semper certa est?’(de moeder is altijd gekend) – geeft aan dat dit straks niet meer zomaar van toepassing is.

Ilse voert de lezer mee langs de ontstaansgeschiedenis van de wet, waarbij kritische noten uit de literatuur en de praktijk worden besproken. Hoewel de aanbevelingen in eerste instantie zijn gericht aan de medewerkers van de rechtbank, laat Ilse niet na om ook advies uit te brengen aan de wetgever en aan homo-wensouders.

Jury
De scripties van de HBO-rechten studenten worden onder de loep genomen door een vakkundige jury. 
Die bestaat uit Piet-Hein Schoemaker (juryvoorzitter en oud-rechter in Den Bosch), Cees Wallis (rechter in Breda) en Muriel van den Hazenkamp (advocaat in Den Bosch).

De JHS-scriptieprijs wordt op 14 maart uitgereikt op de Juridische Hogeschool Tilburg, na afloop van de Maaskantlezing van mr. Fred Hammerstein.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?