Terug naar overzicht

Verstoorde relatie Pabo en Avanslector reden voor ontslag

In 2012 werd hij nog genomineerd als lector van het jaar, nu staat Avanslector Paul Delnooz op straat. De relatie met de directie van de Pabo was te verstoord om nog samen door te gaan. Dat blijkt tijdens de rechtszaak over het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Delnooz werd in 2010 benoemd tot lector van het lectoraat De Innovatieve Opleidingsschool van de Pabo in Breda. De benoeming van een lectoraat geldt normaal voor een periode van vier jaar, waarna het lectoraat verlengd kan worden.

In februari werd tijdens een overleg tussen Delnooz, Diederik Zijderveld van het College van Bestuur (CvB) en de Pabo-directie overeenstemming bereikt om het lectoraat niet voort te zetten wegens verschil van visie over de invulling van het lectoraat. De verstandhouding tussen de directie van de Pabo en Delnooz was te slecht om nog tot het einde van het lectoraat in september 2014 met elkaar door te gaan.

Tijdens de zitting beroept Delnooz zich erop dat er een wilsovereenkomst zou zijn om het lectoraat voort te zetten. De komende acht jaar zou hij de kans krijgen om als lector een project uit te zetten bij diverse scholen. Daar waren al gesprekken mee en de scholen waren volgens de ex-lector enthousiast. Delnooz: ‘Er waren toezeggingen voor een verlenging van meerdere jaren. Ook de scholen hadden de indruk dat het lectoraat door zou gaan.’

‘Doelstelling van het lectoraat bereikt’

Die wilsovereenkomst wordt door Avans bestreden. Er is nooit een toezegging gedaan over het voortzetten van het lectoraat. ‘Hij wist dat er geen meerjarenperspectief was’, aldus de advocaat van Avans tijdens de zitting. Volgens Avans stond er ook niets op papier over een voortzetting van het lectoraat. ‘Er is van ons uit nooit sprake geweest van een voortzetting van acht jaar. Naar onze mening was de doelstelling van het lectoraat bereikt. Daar kon hij zich niet in vinden.’

‘Er ontstond een schreeuwende ruzie die tot op de gang te horen was’

Onder andere door de verschillende visies over het voortbestaan van het lectoraat ontstond er ruzie tussen de lector en de directie. Een opmerking van Delnooz tijdens zijn beoordelingsgesprek schoot in het verkeerde keelgat van de directie. Delnooz: ‘Er ontstond een schreeuwende ruzie die tot op de gang te horen was. Vanaf toen is het alleen maar doorgegaan met pesterijen.’

Zo zou hij geen controle meer hebben over zijn lectoraat en zou een onderzoeksopdracht niet door hemzelf uitgevoerd mogen worden, maar werd deze aan de associate lector toegekend. ‘Ik voelde me onder de omstandigheden misbruikt’, vertelt Delnooz. Wegens de slechte verstandhoudingen besloot hij uit eigen beweging te vertrekken, maar daar kwam hij later op terug.

‘Het lukte niet meer om samen de toekomst in te gaan’

De directie stoorde zich ook aan het gedrag van de lector, die officieel onder de verantwoordelijkheid van het CvB viel. ‘Hij denkt dat hij geen verantwoording af hoeft te leggen aan de directie’, vertelt Pabo-directeur Hanneke Ariëns, tijdens de zitting. Toch betreurt ze het dat het op deze manier gegaan is. ‘Het is heel pijnlijk dat we hier zitten. We hebben goede jaren gehad, ook al ging het niet altijd even makkelijk. Het was de wens van Delnooz om het lectoraat voort te zetten, maar het lukte niet meer om samen de toekomst in te gaan.’

Eind september doet de rechtbank uitspraak of het ontslag wordt aangehouden.

Punt. Of had jij nog wat?

MdB

Niets is waarheid, trek alles in twijfel. Dus ook je contract. Koekje van eigen deeg ;)

2014-09-10 15:30:32

Meer lezen?