Terug naar overzicht

Contract Pabo-lector met instemming beëindigd

Het arbeidscontract van lector Paul Delnooz is met wederzijdse instemming beëindigd. Dat oordeelt de Kantonrechter in Breda in zijn beschikking. Avans verzocht bij de rechter om ontbinding van het contract met de lector.

Volgens de kantonrechter is ontbinding van het dienstverband niet aan de orde omdat het contract eerder al met instemming van Delnooz was beëindigd.

In februari 2014 geeft Delnooz aan dat hij wil stoppen met zijn werk voor de Pabo. De relatie tussen de directie en de lector was te verstoord. Eind die maand wordt tijdens een overleg tussen Delnooz, Diederik Zijderveld van het College van Bestuur (CvB) en de Pabo-directie overeenstemming bereikt dat Delnooz per direct zijn functie zou neerleggen.

Acht jaar praktijkstudie
In mei wordt duidelijk dat de lector dacht dat hij na het aflopen van het lectoraat tóch een contractverlenging zou krijgen. Volgens Delnooz waren er plannen tussen Avans en diverse basisscholen om zijn project voort te zetten. Het zou gaan om een praktijkstudie van acht jaar met een door de lector ontwikkelde methode. Hieruit trok Delnooz de conclusie dat hij dat deel van zijn werk nog acht jaar kon voortzetten.

Verkeerde conclusie
Volgens de rechter is dat een verkeerde conclusie en heeft Avans hierover geen toezeggingen gedaan. ‘Delnooz is niet teruggekomen op zijn mededeling de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen’, zo staat te lezen in de beschikking. ‘Hij heeft op verschillende momenten aan verschillende personen op duidelijke en ondubbelzinnige wijze kenbaar gemaakt dat zijn dienstverband per 15 september eindigt.’

Delnooz werd in 2010 benoemd tot lector van het lectoraat De Innovatieve Opleidingsschool van de Pabo in Breda. De benoeming van een lectoraat geldt normaal voor een periode van vier jaar, waarna het lectoraat verlengd kan worden. In het najaar van 2013 besloot het College van Bestuur het lectoraat niet voor een termijn van vier jaar te verlengen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?