Terug naar overzicht

Afstudeeropdracht niet complex genoeg

Een student van de Academie voor HRM en Bedrijfskunde in Den Bosch is het niet eens met de negatieve beoordeling van zijn afstudeeropdracht. Volgens de student waren de examinators onduidelijk over het niveau dat verwacht werd van zijn eindopdracht. Hij tekent beroep aan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

Omdat de opdracht betrekking had op een klein en lokaal bedrijfje twijfelde de begeleider of het wel complex genoeg was. De student kreeg toch groen licht en is ermee aan de slag gegaan. Vijf weken later, tijdens de eerste terugkoppeling, bleek de opdracht toch niet aan het gewenste hbo-niveau te voldoen waar de examencommissie naar streeft. ‘Daarom hebben we de student feedback gegeven om het plan te verbeteren. Er zijn een aantal dingen aangepast en uiteindelijk is de opdracht alsnog goed gekeurd.’

Omdat de afstudeerscriptie uiteindelijk niet aan het verwachte ‘excellente’ niveau voldeed kreeg de student een onvoldoende. ‘Als ze de opdracht gewoon aan het begin hadden afgekeurd, dan had ik geweten waar ik aan toe was. Omdat er niet duidelijk is uitgelegd wat er van me verwacht werd wist ik niet wat goed genoeg was. Dit heeft me zo onzeker gemaakt.’

Kans tot uitweg
Volgens de examencommissie heeft de student genoeg mogelijkheden gehad om van de opdracht af te zien. ‘Omdat het om zo’n klein bedrijf ging moest de opdracht complex zijn. Vanwege de verwachtte hoge druk hebben we de student de mogelijkheid geboden om te stoppen en op zoek te gaan naar een andere opdracht.’ Dat aanbod werd pas gedaan toen het project al vijf weken aan de gang was. De student geeft aan dat dit veel eerder gezegd had moeten worden. ‘Tegen die tijd had ik er al ontzettend veel tijd in gestopt en mijn stagecontract ondertekend. Het is moeilijk om er dan nog onderuit komen.’

Het COBEX heeft het beroep ongegrond verklaard. De student moet opnieuw afstuderen.

Punt. Of had jij nog wat?

...

Dit gaat over mij.. Een student met een prima cijferlijst met bijna een 7 gemiddeld en alle studiepunten binnen!! Zal in hoger beroep gaan bij het college van beroep voor het hoger onderwijs.

2014-12-19 17:21:44

Arold Roestenburg

In 2013 zijn 9 zaken gegrond verklaard. Verder worden ook veel zaken vooraf geschikt. Hier vind je een overzicht van 2013: http://punt.avans.nl/2014/04/229-beroepszaken-bij-avans-in-2013/

2014-12-19 08:57:50

Sanne

Wordt er ook eens iets wél gegrond verklaard? Wat was dit voor student? gooide hij er met de pet naar of had hij eigenlijk altijd prima cijfers? Het klinkt bijna alsof dit eenieder had kunnen gebeuren!

2014-12-18 20:07:17

Meer lezen?