Terug naar overzicht

Geen bewijs slechtere prestaties door alcoholgebruik

Er is geen bewijs dat jongeren slechter gaan presteren door alcoholgebruik. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Sarai Boelema. Ze onderzocht 2.230 Nederlandse jongeren over langere tijd.

In het proefschrift van Boelema, die vrijdag promoveert in Utrecht, worden geen harde bewijzen gevonden voor omvangrijke schade in het cognitief functioneren van jongeren. Alcoholgebruikers functioneren niet slechter dan niet-drinkers als het gaat om geheugen, impulscontrole en concentratievermogen.

‘Er wordt vaak gewaarschuwd dat het puberbrein extra kwetsbaar is voor alcohol, maar daar is weinig onderzoek naar gedaan. De studies die er wel zijn, wijzen eenduidig dezelfde kant op’, zegt Boelema in de Volkskrant.

Het verschil in uitkomsten met eerdere studies is volgens de promovenda te verklaren doordat eerdere studies problematische alcoholgebruikers vergelijken met niet-drinkers. ‘Het is onduidelijk of slechter functioneren oorzaak of gevolg is van het alcoholgebruik. En over pubers die soms drinken, zegt het helemaal niets.’

Schade door alcohol
Staatssecrataris van Volksgezondheid Martin van Rijn reageert in de Volkskrant kritisch op het onderzoek. ‘Dat alcohol slecht is voor kinderen staat als een paal boven water. Tegenover dit onderzoek staan tal van onderzoeken naar de schade door alcohol bij ongeboren kinderen, door comazuipen, bij kinderen en de relatie met probleemgedrag en onderzoeken naar bijvoorbeeld korsakov. Ik zal me blijven inzetten om het drankgebruik onder jongeren verder terug te brengen.’

Meer onderzoek nodig
Zwaar drinken en alcoholmisbruik blijken echter wel voorspellend te zijn voor een toename van probleemgedrag. Volgens Boelema is meer onderzoek noodzakelijk.‘Omdat er geen bewijs is gevonden voor omvangrijke schade als gevolg van alcoholgebruik, vormen de bevindingen in dit proefschrift een aanwijzing dat de effecten van alcohol op het zich ontwikkelende brein mogelijk subtieler zijn dat tot dusver werd aangenomen’, schrijft de Universiteit Utrecht. ‘Er is meer onderzoek nodig om te begrijpen wat alcohol teweeg brengt in het rijpende brein en hoe zich dit zal uiten in het dagelijks functioneren.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?