Terug naar overzicht

Geld te veel bij Avans? Studentenfractie wil meer contacturen!

Jaarlijks blijft er bij Avans geld over op de begroting waardoor de reserves goed gevuld zijn. Miljoenen staan er op de bank. De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) vraagt zich af of er jaarlijks niet te veel geld overblijft.

Miljoenen euro’s (zie pagina 52/53) staan er in diverse potjes op de bankrekening van Avans. Een gezonde financiële positie die rekening houdt met eventueel slechtere tijden, is de uitleg van College van Bestuur. Aan de AMR om in te stemmen met deze reservepositie van Avans.

Voorzitter van de AMR Jacques Pijnappels vraagt zich af of het beleid bij Avans het geld volgt of dat het geld het beleid volgt. ‘Met mijn hand op mijn hart, geld volgt beleid’, antwoord lid van het College van Bestuur Marja Kamsma die tekst en uitleg geeft tijdens een eerdere centrale AMR vergadering. ‘Met de financiële positie die we hebben bij Avans kunnen we ons dat permitteren.’

Huishoudgeld academies
‘Volgens het budgetmodel geven we iedere academie zijn “huishoudgeld”. Daarnaast is er geld beschikbaar voor extra dingen zoals goede projecten die de academies overstijgen. Daarin zijn we niet zuur. In de begroting zie je dat we meer geld uitgeven aan bijvoorbeeld onderzoek dan we binnenkrijgen van het ministerie.’

Niet teveel willen
De gezonde financiële situatie betekent niet dat Avans het geld zonder meer moet uitgeven. ‘We moeten niet zomaar iets zoeken om het geld aan uit te geven. Het is wel publiek belastinggeld waar we het over hebben. Je moet er als een goede huismoeder mee omgaan. Als verdomd ambitieuze school is de valkuil dat we teveel willen,’ aldus Kamsma.

Meer contacturen
Studentlid Nick Hegeman vraagt zich af waarom het geld niet wordt geïnvesteerd om meer contacturen te creëren. Hij krijgt te weinig persoonlijke aandacht van zijn docenten. ‘Het grootste compliment dat ik ooit van een docent heb gehad is de vraag: Waar was je?’

Volgens de prestatieafspraken van het ministerie van Onderwijs met Avans moet een student in het eerste jaar twaalf contacturen per week hebben. De definitie van een contactuur is erg breed. Pijnappels: ‘Een overleg met een paar studenten is een contactuur, maar een college voor tweehonderd man is ook een contactuur.’

Kleinschaligheid
‘Zomaar het aantal contacturen verhogen, betekent niet dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Contacturen staan in een bepaalde verhouding met eigen uren. Als het meer moet kosten, gaat het ook meer kosten.’ Daarnaast wijst het CVB-lid op de verschillen per academie. ‘Wanneer ik in Tilburg door het gebouw loop, zie ik veel kleine groepjes studenten in overleg met een docent. De kleinschaligheid blijft belangrijk en de verschillen tussen academies hebben blijvend onze aandacht.’

Instemming aangehouden
Op het allerlaatste moment, springt de studentenfractie van de AMR dinsdagmiddag vóór de instemming met de reservepositie. Student-lid Nick Hegeman denkt er heel simpel over. ‘Wij ervaren te weinig contacturen en er is heel veel geld.’ De instemming met de reservepositie wordt aangehouden tot goed onderbouwd is waarom het geld niet besteed wordt aan contacturen.

Punt. Of had jij nog wat?

Reactie

De hoogte van het (wettelijk) collegegeldtarief wordt niet door Avans bepaald maar door de overheid. Een deel van de jaarlijkse verhoging is prijsindexatie en andere deel is overheidsbezuiniging want daarvoor wordt Avans gekort op de bekostiging.

2015-03-26 15:24:49

Student AAFM

En wel zelf €50 voor een licentie moeten betalen die je een uurtje nodig hebt.. Belachelijk!

2015-03-26 13:20:47

Thom

Collegegeld verlagen, meer contacturen etc. Als het op de bank blijft staan gebeurt er niks. Avans mag meer aan haar studenten denken.

2015-03-26 12:09:06

Sam

Onder contacturen valt dus ook extra 'quality-time' met de docent zoals extra feedback en reacties via de mail!

2015-03-25 14:29:49

Meer lezen?