Terug naar overzicht

‘Het waterschap is een belangrijk bestuursorgaan’

Woensdag kun je niet alleen het nieuwe provinciebestuur kiezen. Je kunt ook stemmen voor de waterschappen. Student aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys, Yentl van Bakel is verkiesbaar voor de Algemene Waterschapspartij (AWP) bij Waterschap de Dommel. ‘Misschien is de huidige student niet geïnteresseerd in water. Maar vast wel in de belastingen die daar bij komen kijken.’

Waarom heb je je verkiesbyentlwit-150aar gesteld voor de waterschappen?
‘Ik heb me verkiesbaar gesteld omdat ik bestuursrecht erg interessant vind. Het waterschap is een belangrijk bestuursorgaan. Mijn ambitie is om mijn horizon zo veel mogelijk te verbreden. Daarom zie ik mijn kandidaatstelling als de ideale kans om mijzelf te profileren op het gebied van bestuurs- en waterrecht.’

Wat doen de waterschappen eigenlijk?
‘Wat een waterschap precies doet is afhankelijk van het gebied. In de regio Brabant zorgt het waterschap voornamelijk voor dagelijks voldoende schoon water. Waterstanden bij droogte of hoog water worden geregeld. Afvalwater wordt gezuiverd en het water in beken blijft van goede kwaliteit. Waterschappen aan de kust zorgen daarnaast ook nog voor het beheer van dijken.’

Waarom is het belangrijk om het waterschap te kiezen?
‘Je betaalt elk jaar aan een waterschap. Door te stemmen kun je hier invloed op uitoefenen. Sommige partijen willen bijvoorbeeld investeren in het groene gebied rondom wateren en sommige partijen willen de kosten zo laag mogelijk houden. Door je stem bepaal je wie er invloed heeft op ons water. En bovendien als je kiesgerechtigd bent, is het zonde om hier geen gebruik van te maken. Het is tenslotte ook jouw Nederland.’

Valt er nog iets te kiezen voor studenten?
‘Uiteindelijk eindigen veel discussies in de portemonnee. Misschien is de huidige student niet geïnteresseerd in water. Maar vast wel in de belastingen die daar bij komen kijken. Iedere burger betaalt namelijk jaarlijks belasting aan het waterschap. Er is nog (steeds) veel geld te besparen op dit gebied. Dit is iets waar ik onder andere naar wil kijken als ik gekozen word.’

Wat ga je eigenlijk doen als je gekozen wordt?
‘De vorige termijn had het AWP twee zetels. Ik sta op plek vijf van de kieslijst, ik zal het moeten hebben van voorkeursstemmen. Als ik gekozen word, word ik benoemd voor vier jaar als lid van het algemeen bestuur. De jaarlijkse begroting, investeringen, vaststellen van verordeningen en beslissingen over de uitvoering van nieuwe projecten zijn onderwerpen voor het algemeen bestuur.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?