Terug naar overzicht

Landelijke actiedag: Avans Medezeggenschapsraad weinig te klagen

Studenten die het Maagdenhuis in Amsterdam bezetten, hebben vandaag uitgeroepen tot landelijke actiedag. Universiteiten en hogescholen laten zich horen voor meer democratie.

Hoe staat het met de medezeggenschap bij Avans? De studentenfractie van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) kwam dinsdag speciaal bijeen om het over de  democratisering van het onderwijs te hebben. De conclusie: het gaat goed, maar het kan beter.

‘We hebben een goede slag gemaakt met deze studentenfractie. We zijn de meest actieve studenten in de raad sinds jaren’, vertelt Nick Hegeman tijdens de vergadering. Toch zijn er volgens hem nog een aantal punten die beter zouden kunnen. Studenten beter betrekken bij de medezeggenschap en het mag allemaal een tandje sneller. Hegeman: ‘We worden gehoord door het College van Bestuur, maar er volgt soms te weinig actie.’

Meer snelheid
De rest van de studentenfractie sluit zich hierbij aan. Vernieuwingen gaan vaak te langzaam vinden ze. Zo willen de studenten graag een coach die hen begeleidt in de medezeggenschap. ‘Daar hebben we voor de zomer al om gevraagd, maar die komt pas in juni’, vertelt Hegeman. ‘Een jaar na dato is veel te laat’, meent Rick Bastiaansen, ‘Dat is klote, maar hoort dat niet bij een hogeschool?’ Jacco de Griek: ‘Wat we vragen is een gedegen antwoord, in korte tijd. En dat we het uiteindelijk ook krijgen.’

Verbeterpunten
Jacques Pijnappels, voorzitter van de AMR, denkt dat het over het algemeen goed gaat. Maar ook hij ziet verbeterpunten. ‘Ik denk dat medewerkers redelijk tevreden zijn over ons. Maar het contact met de achterban kan zeker beter. Ook de relatie met het College van Bestuur (CvB) is tot nu toe redelijk transparant en open. Er wordt wel degelijk geluisterd naar ons en er is een goede dialoog. Maar niet alles wordt overgenomen door het CvB.’

Bureaucratie
De gebeurtenissen in het Maagdenhuis kunnen rekenen op begrip van de voorzitter. ‘Er komen steeds meer overheidsregels bij en we moeten voldoen aan allerlei regels die langs de landelijke meetlat liggen. Er heerst in Nederland een angstcultuur waardoor we alles beheersbaar en in de hand willen houden. Dat lijdt tot meer bureaucratisering van het onderwijs. Waar blijft dan je eigenheid? We moeten vooral doen waar we goed in zijn; goed onderwijs geven, zonder met al te veel regeltjes bezig te zijn.’

Collegevoorzitter Paul Rüpp heeft aangegeven sneller werk te maken van de coach die de studenten graag willen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?