Terug naar overzicht

Studentenkieswijzer: weinig aandacht voor Brabantse studenten   

18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar wie leest nou nog al die langdradige verkiezingsprogramma’s? Punt dook erin en zet de belangrijkste studentenzaken voor je op een rijtje.

Het is soms diep zoeken naar onderwerpen over studenten en onderwijs in de verkiezingsprogramma’s van de Brabantse partijen. Het woord ‘student’ komt opvallend weinig voor in de verkiezingsprogramma’s. Alleen de SP, het CDA  en D66 hebben het over studenten. Het woord ‘onderwijs’ vinden we vaker terug. De belangrijkste punten, relevant voor studenten en net-afgestudeerden, zijn werkgelegenheid, het openbaar vervoer en het bewerkstelligen van een betere verbinding tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

50plus-max

50Plus
50Plus wil vooral kleinschalige bedrijvigheid bevorderen in sectoren die aansluiten op de regionale arbeidsmarkt. De partij wil het startersbeleid uitbouwen en samenwerken met opleidings- en trainingsinstellingen. Kennis zou volgens de partij moeten worden bevorderd met de ‘kennis en kunde van ouderen.’

CDA-max

CDA
Het CDA wil nieuwe kansen creëren voor de Brabantse economie door samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te stimuleren. Het doel hiervan is de arbeidsmarkt in de provincie te versterken. De partij ziet daarnaast het belang van de Startersbeurs in en wil met het bedrijfsleven 1500 Brabantse Startersbeurzen financieren in de komende periode. Ook moet de provincie zelf 100 stageplekken per jaar voor studenten van Brabantse onderwijsinstellingen creëren.

CUSGP-max

Christenunie-SGP
‘Vanwege de leefbaarheid moet de nadruk liggen op de vervoersmogelijkheden naar onderwijs- en zorginstellingen’, schrijft de Christenunie-SGP in haar verkiezingsprogramma. Een treinverbinding tussen Breda en Utrecht kan ook op steun rekenen van de partij. De Christenunie-SGP wil een Brabant waarin ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen bijdragen aan het welzijn van burgers. De ‘jeugd’ moet volgens de partij in contact gebracht worden met de Brabantse geschiedenis. ‘Niet alleen voor wat betreft de hoogtepunten maar ook juist met de zwarte bladzijden zoals kamp Vught.’

d66

D66
D66 spreekt in haar partijprogramma over een ‘mismatch op de arbeidsmarkt’: veel werklozen aan de ene kant en moeilijk vervulbare vacatures aan de andere kant. Om dit probleem op te lossen wil de partij hbo-opleidingen samenbrengen met bedrijven om gewenste vaardigheden en voorzieningen op elkaar af te stemmen. Denk hierbij onder meer aan stages en leerwerkplaatsen.
Om het gebrek aan stageplekken tegen te gaan wil de partij bovendien dat stageplaatsen in aanmerking komen voor subsidies. Ook wil de partij meer vraaggerichte opleidingen creëren door het stimuleren van om- en bijscholing.

Groenlinks-max

GroenLinks
GroenLinks wil een schone, innovatieve economie waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samenwerken om de regionale economische structuur te versterken.  ‘Een goed voorbeeld op dit gebied is de samenwerking tussen Heijmans, Avans Hogeschool, TU Eindhoven, de gemeente Den Bosch en de provincie in het concept Spark’, staat te lezen in het verkiezingsprogramma. Daarnaast is een ‘koploper-positie’ voor West-Brabant in de biobased economy erg belangrijk volgens de partij. GroenLinks wil goede treinverbindingen met hoge frequentie, een OV-verbinding tussen Breda en Utrecht en een uitgebreid nachtnet. Ook belangrijk is om te investeren in de ICT infrastructuur, hoogwaardig openbaar vervoer binnen steden, elektrisch rijden en snelfietsroutes tussen steden.

 JezusLeeft-max

Jezus Leeft
‘Weet je dat het onderwijs de maatschappij vormt? Daarom geen evolutieleer en alleen onderwijs gebaseerd op Bijbelse waarheden.’ Het staat te lezen in het kort maar krachtige programma van de religieuze partij. Daarnaast wil Jezus Leeft het internetgebruik onder jongeren terugdringen omdat zogenaamde ‘digitale dementie’ toeneemt en streeft de partij naar meer één-op-één onderwijs.

LibertarischePartij-max

Libertarische Partij
De Libertarische Partij wil een vrije economie tot stand brengen en stelt een volledige scheiding tussen onderwijs en staat voor. Want: ‘Staatsscholen leiden tot de indoctrinatie van kinderen en tasten de vrije keuze van individuen aan.’ De partij wil overheidsregulering en subsidiëring aan hogescholen en universiteiten beëindigen.
In het programma staat tevens te lezen dat ‘jongeren die absoluut niet gemotiveerd zijn om te leren of te studeren daartoe niet mogen worden gedwongen.’ Ook streeft de partij naar afschaffing van alle overheidsvoorschriften die de toegang tot welk beroep dan ook te beperken, ‘zoals in het onderwijs en de advocatuur’. ‘Geen werkende mag wettelijk worden bestraft voor gebrek aan diplomering.’

lokaalbrabant-max

Lokaal Brabant
De jeugd heeft de toekomst, vindt Lokaal Brabant. ‘Daarom is het belangrijk om jeugd te binden aan de provincie. Door goed onderwijs en goede zorg kunnen kinderen en jongeren opgroeien tot zelfstandige, verantwoordelijke volwassenen.’ Voldoende toekomstperspectief met betrekking tot wonen, werken en ontspannen is dus belangrijk volgens de partij.
De provincie moet volgens de partij investeren in het behoud van rendabele buslijnen. De frequentie van deze bussen moet volgens Lokaal Brabant tegen het licht worden gehouden. Dat kan resulteren in het inzetten van buurtbussen. Ondernemingen zijn de motor van de Brabantse economie. Startende en uitbreidende bedrijven kunnen als het aan Lokaal Brabant ligt alleen rekenen op steun van de provincie als ze milieuvriendelijk en duurzaam gaan ondernemen.

partijvoordedieren-max

Partij voor de Dieren
Hoewel de dierenliefhebbers onderwijs niet als pijler in hun programma hebben staan, vermelden ze wel terloops dat de partij pleit voor ‘een geregionaliseerde economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee toekomstige generaties in gevaar te brengen.’
De Partij voor de Dieren zet zich in voor een innovatieve en duurzame inrichting van de economie omdat dit ‘nieuwe en hoogwaardige banen oplevert’. Ook pleit de partij ervoor dat de provincie gericht invloed uitoefent ‘door via haar budget onder meer te kiezen voor een duurzame OV-infrastructuur en duurzame aanbestedingen.’

PvdA-max

PvdA
De PvdA wil de komende jaren inzetten op campussen en innovatieve projecten tussen het onderwijs en bedrijven. Ze wil dat de provincie samen met werkgevers en onderwijsinstellingen investeert in omscholing van werknemers naar beroepen waar tekorten ontstaan. De Startersbeurs, waarmee afgestudeerden werkervaring kunnen opdoen moet over heel Brabant uitgerold worden. Brabant moet met het OV goed bereikbaar zijn, daarom wil de PvdA een directe treinverbinding tussen Breda en Utrecht, bij voorkeur met een directe verbinding vanuit Tilburg.

PVV-max

PVV
Student, studie, onderwijs; het zijn woorden die niet terug te vinden zijn in het verkiezingsprogramma van de PVV. Wel zet de partij in op ondernemers. Die moeten gefaciliteerd worden in plaats van ontmoedigd. Verkeersknelpunten op de Brabantse wegen moeten worden aangepakt en goede busverbindingen zijn volgens de partij van belang.

PlatformVrijePolitiek-max

Platvorm Vrije Politiek
Het Platvorm Vrije Politiek bestaat uit vijf kandidaten met elk hun eigen ideeën. Zo wil kandidaat Leo Broers de ontwikkeling van werk in verschillende sectoren stimuleren. Wil Jan Piet van der Meer nieuwe duurzame energiesystemen en het geld dat we daarmee besparen besteden aan onderwijs en zorg. En Harry Teeven stimuleert graag de toepassing van innovatieve ontwikkelingen.

SP-max

SP
De SP doet een concrete belofte in haar partijprogramma: ‘De SP zet voor onderwijs, ontwikkeling en arbeidsmarkt 15 miljoen in.’ Daarnaast streeft de partij naar een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, ‘bijvoorbeeld op het gebied van landbouw’.
Ook vindt de partij dat ‘vroegtijdige schooluitval’ zoveel mogelijk moet worden voorkomen, door, samen met het bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners, te zorgen voor genoeg werkgelegenheid.

StemNL-max

StemNL
Hoewel StemNL 18 maart op het verkiezingsformulier tussen de andere partijen zal staan, is het geen politieke partij in de traditionele zin van het woord. ‘Vergeet die term en zie ons als een spreekbuis!’, staat te lezen op de website. StemNL wil namelijk stemrecht herintroduceren. ‘Niet via een partij die beter weet wat goed voor u is dan uzelf, maar door u aan het woord te laten. Uw mening te vragen op momenten van besluitvorming. Dus niet alleen bij verkiezingen maar ook en vooral erna.’

VVD-max

VVD
‘Een goede arbeidsmarkt en hoogwaardige kennisinstellingen zijn dé ingrediënten van een sterke economie’, schrijft de VVD in haar verkiezingsprogramma. De partij belooft zelfs jouw talent te ‘verzilveren’ op de arbeidsmarkt. Een goede samenwerking tussen de Brabantse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven moet de mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt aanpakken. Daarnaast zet de VVD veel in op het vervoer. Wegen moeten breder, er moet een extra spoor komen tussen Breda en Tilburg, er moet een nieuwe treinverbinding komen tussen Breda en Utrecht en het treinverkeer tussen de Brabantse steden moet ook ’s nachts blijven rijden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?