Terug naar overzicht

‘Ik word gestraft omdat ik te goed mijn best doe’

Een eerstejaarsstudent Bedrijfskunde MER wil graag haar propedeuse in één jaar halen. Door een sterfgeval in de familie mist ze echter een tentamen. De herkansing van het taalvak haalt ze niet, maar de student vindt dat ze recht heeft op een tweede kans. Omdat de examencommissie deze niet toekent, gaat de student in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

‘In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat dat studenten twee kansen krijgen voor een tentamen’, aldus de student. ‘Door het plotse overlijden van mijn opa heb ik maar één kans gehad om het vak te halen en dat is niet gelukt. Ik wil een tweede kans! Ik begrijp best dat deze niet zomaar wordt toegekend maar in de OER staat ook dat er uitzonderingen worden gemaakt in bijzondere situaties. Als het overlijden van mijn opa geen bijzondere situatie is, wat dan wel?’

52 studiepunten
Naast verbolgenheid over het niet-toekennen van een extra herkansing is de student het ook oneens met de reden waarom ze geen tweede kans krijgt. ‘Ik moet minimaal 52 studiepunten halen om over te gaan naar het tweede jaar. Omdat ik dat aantal zeer waarschijnlijk ga halen, krijg ik geen herkansing. Met minder studiepunten had ik dus wel een tweede poging mogen wagen.’ Ze vervolgt: ‘Ik wil graag dit jaar mijn propedeuse halen en daar werk ik hard voor. Ik word dus gestraft omdat ik te goed mijn best doe.’

Afwijzing
De voorzitter van de examencommissie reageert begripvol. ‘Menselijk gezien geef ik de student helemaal gelijk. En ik wil haar situatie ook niet vergelijken met die van studenten die door het missen van een trein een tentamen niet kunnen maken, maar eigenlijk is dat hetzelfde.’ Hij stelt: ‘Avans biedt twee kansen en als je die mist, is dat heel vervelend. Maar daar is niets aan te doen.’

Volgens de voorzitter wordt er slechts in uitzonderlijke gevallen een extra herkansing toegekend, bijvoorbeeld als een bindend negatief studieadvies dreigt. ‘Alles wijst erop dat de student de geëiste 52 studiepunten gaat halen en dus gewoon over kan naar het volgende studiejaar. Daarnaast heeft de student eerder aangegeven moeite te hebben met taalvakken. Het is dus maar de vraag of ze met een extra kans haar propedeuse zou halen. Ook dat is in de afwijzing meegenomen.’

Uitspraak
Het COBEX heeft het beroep van de student ongegrond verklaard. De student krijgt geen extra herkansing toegekend.

Punt. Of had jij nog wat?

Sanne La Grouw

'@Eline', in deze zaak is dat niet het geval. De student wil op Avans blijven. Volgens haar heeft de examencommissie echter nooit gevraagd of ze naar de universiteit wilde.

2015-04-23 09:28:49

Mehmed Görsültürk

Had ook niets anders verwacht van COBEX. Vraag me af wie de commissieleden zijn? Waarschijnlijk zijn het buitenaardse wezens uit Planet Namek.

2015-04-23 09:26:25

Denise

Inderdaad belachelijk.. Veel studenten streven naar het behalen van hun P in 1 jaar.. als de school dit al niet motiveert, wie dan wel?! En wat voor extra moeite is het nou als docent om haar opnieuw dat tentamen te laten maken..?

2015-04-23 09:21:08

@Eline

Er is wel een noodzaak als ze ervoor zou kiezen om met de propedeuse een opleiding aan een universiteit zou beginnen. Al zie ik hier niet staan of dit het geval is. Anders is er inderdaad geen noodzaak.

2015-04-23 08:48:51

Eline

Er is geen noodzaak om nu de propedeuse te behalen. Waarom zou er dan een uitzondering gemaakt worden en dus hoge kosten. Als het in jaar 2 niet lukt in de 2 komende kansen dan weet ik zeker dat er dan wel een extra kans toegekend wordt.

2015-04-22 21:06:53

A

Ik verloor tijdens mijn stage een van mijn ouders. Zelfs dat was niet uitzonderlijk genoeg om een langere periode dan 2 weken van mijn stage vrij te krijgen. Het was doorgaan of mijn stage niet halen omdat ik niet genoeg weken stage had gelopen.

2015-04-22 15:42:17

Sam

Volgens mij hanteert Avans een regel met betrekking tot overmacht waardoor je een tentamen mist. Een trein missen is geen overmacht omdat je erop kan anticiperen en eerder kan vertrekken. Een overlijden is per definitie overmacht! Belachelijk dit!

2015-04-22 15:10:52

Wim

Ik snap het helemaal. mischien zouden ze om begrip te winnen de kosten van het schrijven van een nieuw examen er bij moetten zetten. Iedereen zou dan begrip hebben, kosten maken voor 1 persoon terwijl het weinig invloed op de studdie verloop heeft.

2015-04-22 14:17:52

Bart

Ik had EXACT hetzelfde bij de examencommissie 2 jaar geleden (ook een sterfgeval in de familie). Ik kreeg echter wel een extra kans, erg raar dat de Examencommissie (wat trouwens best een flop is) dit nu niet doet.

2015-04-22 14:11:08

Gazi Kaya

Dat ze moeite met taalvakken heeft zou juist een rede moeten zijn om haar een 'tweede kans' te geven. Als ze volgend jaar, in haar tweede leerjaar, haar propedeuse niet behaald heeft ze maar feitelijk drie kansen gehad en geen vier!

2015-04-22 14:09:29

Meer lezen?