‘Ik word gestraft omdat ik te goed mijn best doe’

  Een eerstejaarsstudent Bedrijfskunde MER wil graag haar propedeuse in één jaar halen. Door een sterfgeval in de familie mist ze echter een tentamen. De herkansing van het taalvak haalt ze niet, maar de student vindt dat ze recht heeft op een tweede kans. Omdat de examencommissie deze niet toekent, gaat de student in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

  ‘In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat dat studenten twee kansen krijgen voor een tentamen’, aldus de student. ‘Door het plotse overlijden van mijn opa heb ik maar één kans gehad om het vak te halen en dat is niet gelukt. Ik wil een tweede kans! Ik begrijp best dat deze niet zomaar wordt toegekend maar in de OER staat ook dat er uitzonderingen worden gemaakt in bijzondere situaties. Als het overlijden van mijn opa geen bijzondere situatie is, wat dan wel?’

  52 studiepunten
  Naast verbolgenheid over het niet-toekennen van een extra herkansing is de student het ook oneens met de reden waarom ze geen tweede kans krijgt. ‘Ik moet minimaal 52 studiepunten halen om over te gaan naar het tweede jaar. Omdat ik dat aantal zeer waarschijnlijk ga halen, krijg ik geen herkansing. Met minder studiepunten had ik dus wel een tweede poging mogen wagen.’ Ze vervolgt: ‘Ik wil graag dit jaar mijn propedeuse halen en daar werk ik hard voor. Ik word dus gestraft omdat ik te goed mijn best doe.’

  Afwijzing
  De voorzitter van de examencommissie reageert begripvol. ‘Menselijk gezien geef ik de student helemaal gelijk. En ik wil haar situatie ook niet vergelijken met die van studenten die door het missen van een trein een tentamen niet kunnen maken, maar eigenlijk is dat hetzelfde.’ Hij stelt: ‘Avans biedt twee kansen en als je die mist, is dat heel vervelend. Maar daar is niets aan te doen.’

  Volgens de voorzitter wordt er slechts in uitzonderlijke gevallen een extra herkansing toegekend, bijvoorbeeld als een bindend negatief studieadvies dreigt. ‘Alles wijst erop dat de student de geëiste 52 studiepunten gaat halen en dus gewoon over kan naar het volgende studiejaar. Daarnaast heeft de student eerder aangegeven moeite te hebben met taalvakken. Het is dus maar de vraag of ze met een extra kans haar propedeuse zou halen. Ook dat is in de afwijzing meegenomen.’

  Uitspraak
  Het COBEX heeft het beroep van de student ongegrond verklaard. De student krijgt geen extra herkansing toegekend.

  Deel dit artikel

  Reageer op dit artikel

  * Verplicht veld

  Reacties

  • Zowel het waarschijnlijk behalen van haar 52 studiepunten en het niet goed zijn in taalvakken zijn geen redenen om deze persoon geen tweede kans te geven. Daarnaast kun je het overlijden van je opa niet vergelijken met de trein missen. Dit is krom!