Terug naar overzicht

NSE: Avansstudenten waren nog nooit zo tevreden

Avansstudenten zijn erg tevreden over de hogeschool, zo blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2015 (NSE). Zoals altijd zijn er nog wel enkele verbeterpuntjes, zo blijft Avans slecht scoren op sportvoorzieningen en valt ook dit jaar op dat de hogeschool het minder goed doet als het gaat om contact met de beroepspraktijk.

De NSE is een jaarlijks terugkerende enquête die wordt afgenomen onder alle studenten in het hoger onderwijs. In totaal hebben 12.750 Avansstudenten de NSE ingevuld.

Goed nieuws
Eerst het goede nieuws. Avansstudenten geven de hogeschool gemiddeld een 3,98 (op een schaal van 1 tot 5) als het gaat om de tevredenheid vorig jaar was dat 3,93. De sfeer geven ze een 4,10. Op onderdelen als algemene vaardigheden zoals samenwerken met anderen, het leren onderbouwen van conclusies en aanleren van een kritische houding scoort Avans een gemiddelde van 3,90. De tevredenheid over roosters is weer wat toegenomen en ook de beschikbaarheid van werkplekken is iets gestegen. Van 3,07 naar 3,12.

‘Hoe hoger je komt, hoe lastiger het wordt om te blijven stijgen’, reageert bestuurslid Diederik Zijderveld op de resultaten van de NSE. ‘Het feit dat we op alle onderdelen stijgen in de tevredenheid is een felicitatie waard aan alle medewerkers.’ Van alle hogescholen met meer dan 15.000 studenten scoort Avans gemiddeld als beste.

Stagebegeleiding blijft verbeterpunt
Ook op stage-ervaring scoort Avans goed namelijk een 3,92. Dat is echter nog steeds in schril contrast met de stagebegeleiding vanuit Avans. Daar is Avans iets op vooruit gegaan, maar het blijft met een score van 3,25 wel een verbeterpunt. Meer daarover lees je in Punt magazine.

Stageplek zoeken belangrijk onderdeel leerproces
‘Je moet inderdaad constateren dat Avansstudenten zeer te spreken zijn over hun stage, maar minder over de weg er naar toe. Een gedeeltelijke verklaring is waarschijnlijk dat er opleidingen zijn die de studenten zelf een stageplek laten zoeken. Het is begrijpelijk dat studenten daar niet allemaal even blij mee zijn, maar het zelf zoeken van een plek is in die opleidingen een belangrijk onderdeel van het leerproces’, zegt Zijderveld.

‘Wat heb je liever als student: een tennisbaan naast de deur of een goede opleiding? Onderwijs is ons primaire proces en ik constateer dat we dat goed doen’

Een ‘pijnpunt’ de afgelopen jaren was de tevredenheid over sportvoorzieningen. Daar is in 2015 geen verbetering in gekomen. Avans scoort een 2,95 en dat is onder het landelijk gemiddelde. Zijderveld is van mening dat Avans in alle drie de steden een adequaat sportarrangement aanbiedt. ‘Natuurlijk zal het bij sommige andere hogescholen nog mooier zijn. Tennisbanen naast de hogeschool en niet op 10 minuten fietsafstand. Maar wat heb je liever als student: een tennisbaan naast de deur of een goede opleiding? Onderwijs is ons primaire proces en ik constateer dat we dat goed doen.’

‘In veel plannen voor nieuwe curricula is dat contact met de beroepspraktijk in de volle vier jaar elk semester aanwezig. Dat vergt een investering van opleidingen en daar zijn ze ook druk mee bezig’

Ook onder het landelijk gemiddelde en zeker een aandachtspunt voor de komende tijd is het contact met de beroepspraktijk. Avans scoort daarop een 3,53. Hieronder vallen onder meer aangeboden stages en gastsprekers. ‘Contact met de beroepspraktijk is een belangrijk onderdeel van onze Onderwijsvisie en Ambitie 2020. Voorheen was contact met de beroepspraktijk nog soms te sporadisch: een gastcollege of stage. In veel plannen voor nieuwe curricula is dat contact in de volle vier jaar elk semester aanwezig. Dat vergt een investering van opleidingen en daar zijn ze ook druk mee bezig. Het onderwijs wordt er beter van’, zegt Zijderveld.

Alle gemiddelde scores van Avans vind je terug in onderstaande factsheet. Binnenkort zijn ook de resultaten op academie- en opleidingsniveau bekend.

factsheetNSE2015-1 factsheetNSE2015-2

Punt. Of had jij nog wat?

BB

Ik kan me niet voorstellen dat mensen het zelf moeten zoeken van een stageplek als een minpunt zien. Voor mij is het in ieder geval een nuttige ervaring geweest op het gebied van mezelf presenteren en evaluatie van mijn vaardigheden!

2015-05-21 09:07:39

Meer lezen?