Terug naar overzicht

Duurzaamheid: ‘Avans moet het goede voorbeeld geven’

Duurzaamheid is een hot issue binnen Avans. Zo werd er in oktober een duurzame actieweek georganiseerd om Avans duurzamer te maken. Van waterkoelers werden de stekkers eruit getrokken en het zwerfvuil rondom de school werd opgeruimd. Maar het werk van het team Duurzaamheid richt zich met name op het ondersteunen van duurzaam onderwijs. ‘Dat is onze opdracht, duurzaam onderwijs ontwikkelen. Al het andere is extra.’

De programmamanager van Avans Duurzaam, Erin Troost, is duidelijk over de kerntaak van het team: ‘Avans wil studenten opleiden die een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving.’ People, planet en profit, zijn daarbij de uitgangspunten. ‘We willen studenten afleveren die een meerwaarde voor de samenleving creëren zonder dat het ten koste gaat van people en planet.’ Het is een ambitie die nog stamt uit het vorige meerjarenbeleidsplan van de hogeschool maar ook in het nieuwe plan voor 2020 komt ‘maatschappelijk verantwoord’ diverse keren terug.

 ‘Alsof je duurzame producten bezorgt in een Hummer’

‘Duurzaam onderwijs ontwikkelen voor studenten, dat is onze opdracht. Al het andere, zoals een duurzame actieweek, doen we erbij. Je moet als Avans natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Anders is het alsof je duurzame producten bezorgt in een Hummer.’

Om te waarborgen dat heel Avans die duurzame studenten aflevert, is afgesproken dat iedere opleiding in 2015 twee AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) sterren behaalt. Het is een keurmerk dat kijkt naar diverse criteria van duurzaam onderwijs. ‘Duurzaamheid is nogal een vaag begrip. Met het keurmerk wordt dat wat gestructureerd. AISHE sterren behalen is geen doel op zich. Het is een instrument waarmee je duurzaamheid systematisch kan inbedden in het onderwijs.’

De keurmeester let op diverse criteria, bijvoorbeeld: ‘Elke student voert in de opleiding minimaal één keer een praktijkopdracht uit vanuit een integraal perspectief op duurzame ontwikkeling’ of ‘Basiskennis van duurzame ontwikkeling in het opleidingsdomein heeft een zichtbare plaats in het curriculum’.

Pas voldoende bij drie sterren
De Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie (AOMI) in Den Bosch behaalde in april als eerste -en enige- drie AISHE sterren. Zowel de opleiding Advanced Business Creation als de opleiding Small Business & Retail Management behaalden dat aantal. Volgens keurmeester Hobeon is duurzaamheid voldoende op orde bij drie sterren. Daarmee kan een opleiding ook een bijzonder keurmerk bij accreditatieorganisatie NVAO aanvragen.

Toch is Troost tevreden met de twee sterren die de meeste opleidingen ontvangen. ‘Het vraagt nogal wat van de organisatie om met 62 opleidingen tegelijk te werken aan het behalen van twee sterren. Stoer dat Avans dat durft aan te gaan. We willen bewustwording creëren. Als we roepen dat iedereen met duurzaamheid aan de slag moet, creëer je alleen maar weerstand. We zijn ondersteunend aan de academies en hebben een aanjagende rol. We gaan het gesprek aan en helpen degenen die het moeten uitvoeren.’

‘De stip aan de horizon is nu geschetst, maar die kan nog veel scherper’

‘Als je van mensen vraagt om hun gedrag te veranderen, moet er wel iemand voorop lopen met een visie. De ambitie 2020 is een mooie visie en een goede eerste stap. Maar het kan concreter en groter.’ Volgens de programmamanager gebeurt er al veel binnen Avans. Duurzaam inkopen wordt aangemoedigd en studenten komen met ideeën als een biologische borrel. ‘De stip aan de horizon is nu geschetst, maar die kan nog veel scherper. In het onderwijs is er bewustwording over duurzaam onderwijs. Het is noodzakelijk dat we onze eigen bedrijfsvoering dan ook duurzaam op orde hebben. Je kunt mensen niet dwingen, maar inspireren en betrekken helpt zeker bij het aanjagen. Mensen zullen zelf enthousiast moeten worden en aan de slag willen gaan.’

Punt. Of had jij nog wat?

Steven van Wieringen

Wat dachten jullie van de thermostaat een paar graadjes lager zetten? 25 graden in een klaslokaal bevordert het leren echt niet, ook niet in de winter. Ze staan ook vaak aan in lege lokalen. Super duurzaam.

2015-05-22 13:47:35

Meer lezen?