Terug naar overzicht

Dit is wat je hebt aan een diploma van Avans

Avansdiplomawerkloos-max

Vanaf deze week worden de kersverse Avansdiploma’s weer uitgereikt. Op z’n minst vier jaar lang heb je jezelf in het zweet gewerkt voor dat felbegeerde papiertje. Maar hoe tevreden zijn Avans-alumni met hun diploma? Vinden ze makkelijk werk? En is dat op niveau? Cijfers uit de HBO-monitor 2014 geven duidelijkheid.      

Dit artikel verscheen eerder in Punt Magazine.

Avans scoort hoger dan gemiddeld
Voor de HBO-monitor 2014 zijn ruim 20.000 hbo’ers ondervraagd, waarvan ruim 1.600 Avansstudenten, die in het studiejaar 2012-2013 zijn afgestudeerd. De Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost doet niet mee aan het onderzoek maar aan de Kunst-monitor. Op bijna alle punten in de HBO-monitor 2014 doet Avans het net iets beter dan het landelijke gemiddelde. Alleen ‘de internationale oriëntatie’ van opleidingen scoort lager. Slechts 27 procent van de respondenten ervaart internationalisering tijdens de opleiding, ten opzichte van 34 procent landelijk.

Niveau van de opleiding
Over het algemeen zijn oud-studenten tevreden met het niveau van hun studie bij Avans. 22 procent is niet tevreden. Het opleidingsniveau bij Avans zou wel wat uitdagender mogen. 57 procent van de respondenten in de HBO-monitor vindt de opleiding uitdagend qua niveau.

Avansdiplomaloon-maxStartbekwaamheid
Een diploma van Avans is volgens 57 procent van de ondervraagden een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt. 73 procent vindt het een goede basis om competenties verder te ontwikkelen. Niet iedereen is zo positief. Slechts 15 procent van de alumni van de Academie voor Communicatie en User Experience (ACUE) is tevreden over de startbekwaamheid na het behalen van hun diploma. De voorlichting over de beroepsmogelijkheden mag volgens de alumni wel wat beter. Gemiddeld is 34 procent van de oud-studenten daar tevreden over.

Werken onder niveau
In de HBO-monitor is ook de vraag gesteld of het functieniveau van de huidige baan van alumni past bij het opleidingsniveau. Het percentage afgestudeerden dat onder hun niveau werkt is bij Sociale Studies in Breda en Den Bosch het grootst. 52 procent uit Breda en 48 procent uit Den Bosch vindt zijn of haar functieniveau niet aansluiten bij het opleidingsniveau. De Academie voor Bouw & Infra (AB&I) kent na de studieperiode het grootste percentage tevreden studenten. Maar liefst 81 procent van de AB&I’ers is tevreden met zijn functie op de arbeidsmarkt. Bij de Juridische Hogeschool is dat slechts 37 procent.

Avansdiplomaaanbevelen-max

Werkloosheid
Over het algemeen vinden afgestudeerden van Avans goed een baan of nieuwe studie. 5 procent van de alumni afgestudeerd in 2013 is werkeloos. Dat ligt iets lager dan het landelijke gemiddelde van 6,5 procent werkeloosheid onder alle hbo-afgestudeerden van dat jaar. De beste kansen op een baan of vervolgstudie heb je bij de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ), de Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) en de Juridische Hogeschool (JHS). Zij hebben een werkeloosheid van 0 procent onder de afgestudeerden van 2013. De Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB) heeft met 11,5 procent de hoogste werkloosheid onder afgestudeerden, op de voet gevolgd door de Pabo met 11,1 procent werkloosheid.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?