Terug naar overzicht

Student vervalst handtekening: ‘Ik ben genaaid’

Een student Integrale Veiligheid in Den Bosch zet desgevraagd een handtekening voor haar afwezige klasgenoot op het aanwezigheidsformulier van een belangrijk college. De examencommissie beschuldigt haar van fraude. De student gaat in beroep tegen de strafmaat bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

Haar medestudent had vertraging met de trein, dus vroeg ze via Whatsapp of haar vriendin een handtekening wilde zetten op het aanwezigheidsformulier. De student tekende als gevraagd, maar haar klasgenoot kwam niet meer opdagen bij de les.

Schuldbewust
De student is zich ten volle bewust dat ze fout zat met het vervalsen van een handtekening op het aanwezigheidsformulier. ‘Het is een domme actie geweest, zonder na te denken. Toen duidelijk werd dat het aantal aanwezigen niet overeenkwam met het aantal handtekeningen, heb ik meteen toegegeven wat ik had gedaan’, aldus de student tijdens de zitting van het COBEX.

De student is bekend bij het COBEX omdat er eerder een hoofdstuk van een boek in haar wettenbundel zat tijdens een tentamen. Omdat het de tweede keer is dat de student beschuldigd wordt van fraude, legt de examencommissie een hogere straf op. Het periodecijfer van de student wordt ongeldig verklaard, waardoor ze naar eigen zeggen een studievertraging van een half jaar oploopt.

Eerdere vervalsing
De examencommissie mocht met toestemming van de student in haar Whatsapp-berichten kijken. ‘Daar stond in of ze de handtekening wilde invullen “zoals vorige keer.” Wij hebben daardoor de indruk een dergelijke vervalsing al eerder heeft plaatsgevonden.’ De student ontkent dat ze eerder een handtekening heeft vervalst.

Ze stuurde via Whatsapp wel een berichtje aan haar afwezige vriendin toen haar actie bekend werd bij Avans: ‘Ik ben genaaid.’ Ook weet ze niet meer of het eigenlijk wel de intentie was van de medestudent om naar de les te komen. ‘Ze schreef dat ze vertraging had, dan denk ik dat ze van plan was om nog te komen.’

Geen baat bij actie
Schuldbewust gaat ze in beroep tegen de strafmaat die ze door de examencommissie kreeg opgelegd. ‘Ik had er zelf absoluut geen baat bij om die handtekening te zetten. Ik was goed op weg om de stagedrempel te halen, maar daar haal ik nu niet genoeg studiepunten voor. Ik snap dat het fraude is, maar ik loop nu een half jaar studievertraging op. Dat is zonde voor iets waar ik zelf geen baat bij heb.’

‘Ze heeft er zelf wellicht geen baat bij’, reageert de examencommissie. ‘Maar ze is wel medeplichtig aan fraude. Zij heeft de handtekening vervalst. De medestudent had wellicht een cijfer kunnen krijgen dat niet terecht was als het niet was ontdekt.’

Het COBEX verklaart het beroep van de student ongegrond.

Punt. Of had jij nog wat?

g

dit gebeurd toch zo vaak

2015-06-24 11:41:40

Anoniem

Als dit inderdaad gewoon om een college gaat i.p.v. een examen is dit echt belachelijk.

2015-06-22 19:27:39

Anoniem

Het lijkt me trouwens ook interessant of de studenten aan de opleiding Integrale Veiligheid zelf kunnen bedenken hoe ze het veiligheidsvraagstuk kunnen oplossen wanneer aanwezigheidsformulieren niet goed werken: sociale controle misschien?

2015-06-22 17:05:21

Roy

Wat kinderachtig ook om studenten te verplichten deel te nemen aan zogenaamd belangrijke colleges. Laat de verantwoordelijkheid bij de student!

2015-06-22 16:58:43

Anoniem

Deze twee studenten kennende en wetend dat ze dit vaker doen (en andere vormen van frauderen) is dit gewoon een schreeuw om het eigen belang te redden..

2015-06-22 15:13:11

Meer lezen?