Terug naar overzicht

Avansstudent met ADHD krijgt gelijk, omstandigheden belangrijker dan meldingsplicht

Een student Bedrijfskunde MER in Den Bosch met ADHD krijgt een negatief bindend studieadvies omdat hij drie punten tekort komt voor de studiedrempel. Volgens de student en de decaan staat vast dat hij de punten mist door zijn stoornis. De problemen zijn echter te laat gemeld, meent de examencommissie. Hij moet de opleiding staken. De zaak komt voor bij het College van Beroep voor Examens (COBEX).

‘Er zijn relevante en erkende bijzondere omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de studievertraging’, schrijft de decaan in zijn rapport. De uitleg van de student over hoe het heeft kunnen gebeuren dat hij deadlines heeft gemist, is overtuigend en staat in verband met de bijzondere omstandigheden, ADHD.’

Principekwestie
Het verslag komt op de ochtend van de zitting pas binnen, maar de student is voor de zomervakantie op bezoek geweest bij de decaan. Ook de examencommissie twijfelt nu niet meer aan de functiebeperking van de student, maar vindt dat de student simpelweg te laat was met het melden van zijn omstandigheden. Ze maakt er een principekwestie van.  ‘De student wist dat hij bij een decaan terecht kon, maar heeft daar een jaar lang niets mee gedaan. Hij is pas na het negatief bindend studieadvies naar de decaan gestapt. Dat is in strijd met de regels die daarvoor gelden. Vandaar dat wij toch een negatief bindend studieadvies geven.’

De student erkent dat hij zich wellicht eerder had moeten melden bij een decaan. Zijn mentor wist wel van de aandoening. ‘Ik wist dat ik dit moest melden bij de decaan maar dacht dat ik het zonder extra faciliteiten en hulp zou kunnen.’ Hij vindt het onzinnig dat hij door het te laat melden zijn opleiding zou moeten staken. ‘Dat ik het niet meld, betekent niet dat de problemen er niet waren.’

Meldingsplicht niet in OER
Het COBEX onderschrijft de meldingsplicht, maar merkt daarbij op dat dit niet in de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de academie is opgenomen. ‘Dit betekent dat de student een dergelijke “harde regel” dus niet kan worden tegengeworpen’, schrijft ze in haar uitspraak.

Omstandigheden belangrijker dan meldingsplicht
Daarnaast stelt ze dat niét het op tijd melden van persoonlijke omstandigheden, maar het aantonen tussen van een ‘causaal verband’ tussen de omstandigheden en de opgelopen studievertraging voorop staat. Het belang van de meldingsplicht is volgens het COBEX belangrijker bij kortdurende persoonlijke omstandigheden omdat het causale verband daarbij achteraf lastiger aan te tonen is. Als persoonlijke omstandigheden dus worden aangetoond, moet daar rekening mee worden gehouden. Ook al zijn deze te laat gemeld, meent het COBEX.

Het College voor Beroep van de Examens acht het beroep van de student gegrond. De examencommissie moet alsnog rekening houden met het advies van de decaan, waardoor de student zijn opleiding kan vervolgen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?