Terug naar overzicht

AMR organiseert informatiebijeenkomsten over begroting

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft sinds dit jaar instemmingsrecht op de begroting. Om medewerkers te informeren over waar de AMR mee bezig is, organiseert ze drie bijeenkomsten.

‘We willen mensen op de werkvloer tijdens deze bijeenkomsten bijpraten over de begroting en hoe wij daar als AMR mee bezig zijn’, vertelt voorzitter Jacques Pijnappels. ‘De gehele begroting omvat 200 miljoen euro, dat is veel geld. We willen graag uitleggen hoe wij als AMR daar naar kijken.’

Plannen werkdrukverlichting vragen meer uitleg
Een punt uit de begroting waar de Medezeggenschapsraad zich voor inzet is de vermindering van de werkdruk. Momenteel ligt er een voorstel waarbij docenten voor 5 procent van hun tijd vrij geroosterd worden. Ter vermindering van de werkdruk, maar ook om het docent-studentcontact te verbeteren. Dat voorstel vraagt nog veel uitleg aldus Pijnappels. ‘Als docenten die tijd moeten gebruiken voor het verbeteren van het studentcontact, betekent dat niet dat de werkdruk ook verminderd.’ Het is volgens hem een stap in de goede richting, maar de werkdrukvermindering blijft een hot topic. ‘We blijven daar mee bezig. Daarnaast pleit ik voor een speciale taskforce die zich met werkdrukverlichting bezig houdt.’

Meer onderwerpen
Ook andere onderwerpen uit de begroting zoals duurzaam onderwijs de maatschappelijke rol van Avans komen aan bod tijdens de bespreking. ‘Het voorstel voor werkdrukverlaging is slechts een onderdeel van de begroting. Het gaat over veel meer. Avans heeft een mooie ambitie, in de begroting moet dat te zien zijn.’   

De AMR-informatiebijeenkomsten vinden plaats op:
Donderdag 3 december Den Bosch lokaal OWB 313 van 12.00 tot 13.00 uur.
Dinsdag 8 december Tilburg Cobbenhagenlaan CA 201 van 12.00 tot 13.00 uur.
Donderdag 10 december Breda Lovensdijkstraat LD 027 van 12.00 tot 13.00 uur.

Op 15 december vergadert de Medezeggenschapsraad samen met het College van Bestuur over de begroting.

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?