Terug naar overzicht

Avans investeert 5,2 miljoen euro per jaar om docenten te ontlasten

Het College van Bestuur (CvB) van Avans gaat op jaarbasis 5,2 miljoen euro extra investeren in werkdrukverlichting. Het CvB wil daarmee de werkdruk verminderen en meer tijd beschikbaar maken voor docenten naast colleges.

Jaarlijks is 5,2 miljoen euro nodig omdat Avans docenten voor 5 procent van hun aanstellingsomvang niet gaat inroosteren. Er moeten dus meer docenten bijkomen. ‘Het is de bedoeling dat docenten meer tijd krijgen voor zelfreflectie en het begeleiden van studenten’, zegt Marja Kamsma, vice-voorzitter van het College van Bestuur. ‘Feitelijk kun je zeggen dat we het werk dat we nu doen met 5 procent meer mensen gaan doen.’

Werkdruk
De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft nadrukkelijk de aandacht gevraagd van het CvB voor de werkdruk bij Avans. Werkdruk onder docenten is een thema waar Avans al jaren mee worstelt en heel veel instrumenten voor heeft ontwikkeld, maar het blijft een issue. Zo is er binnen de verschillende domeinen gekeken naar het taakbelastingsmodel. ‘Dat is bij voorbeeld in het techniek en het economisch domein al onder de loep genomen’, zegt Kamsma. ‘Daar zijn de academies dus al mee bezig. De investering van 5,2 miljoen is om iets extra’s te doen aan die werkdruk en de “studentnabijheid”. Dit komt naast de duurzame inzetbaarheidsuren vanuit de cao.’

De verwachting van het CvB is dat docenten vanaf het tweede kwartaal van 2016 geleidelijk vrij geroosters kunnen worden.  ‘Dat betekent dat we nieuwe mensen moeten aannemen, maar dat krijgen we niet per januari 2016 voor elkaar. Dus in 2016 hebben we daarvoor 3,9 miljoen euro begroot en voor de jaren erna structureel 5,2 miljoen euro.’

Goedkeuring
Overigens moeten zowel de Avans Medezeggenschapsraad als de Raad van Toezicht het plan nog wel goedkeuren. Het maakt onderdeel uit van de conceptbegroting 2016.

‘Ik zie het als een belangrijke stap naar de toekomst’, zegt Jacques Pijnappels, voorzitter van de AMR. ‘Wij hebben een initiatiefvoorstel ingediend waarin we vragen om meer contacttijd tussen docent en student en werkdrukvermindering. Het college koppelt met dit besluit die twee zaken aan elkaar.’

Taskforce
Pijnappels is tevreden dat werkdruk opnieuw op de agenda staat. ‘Daar willen we de komende tijd ook echt op doorpakken. Er moet een taskforce komen die werkdruk definieert en bekijkt wat de oorzaken zijn.’

De AMR-voorzitter ziet de investering als een begin. ‘Maar het moet niet zo zijn dat de vrijgekomen tijd meteen geïnvesteerd wordt in contact met studenten. Dan is er nog steeds geen sprake van werkdrukverlichting. Verder betreft werkdruk niet alleen docenten maar ook medewerkers bij de ondersteunende diensten. Daar vragen we ook aandacht voor.’

Informatiebijeenkomsten
De AMR organiseert een serie bijeenkomsten om medewerkers bij te praten over het traject dat wordt gevolgd en de begroting van 2016. Die informatiebijeenkomsten vinden plaats op:

Donderdag 3 december Den Bosch lokaal OWB 313 van 12.00 tot 13.00 uur.
Dinsdag 8 december Tilburg Cobbenhagenlaan CA 201 van 12.00 tot 13.00 uur.
Donderdag 10 december Breda Lovendijkstraat LD 027 van 12.00 tot 13.00 uur.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?