Terug naar overzicht

Kanshebber Student van het Jaar: Jesca Heijker

svhj2_max_smal
Ze zwaait de scepter bij studievereniging Merlijn en is erg betrokken bij haar studie. Jesca Heijker, vierdejaarsstudent Human Resource Management in Breda, is een van de vijf Avansstudenten die kans maakt op de titel Student van het Jaar 2015.

jesca heijker - linked inDocent Marise Khemissi is een van de mensen die Jesca heeft genomineerd: ‘Merlijn was lang een slapende studievereniging. Martin Naafs heeft de boel weer opgestart, maar Jesca geeft de vereniging nu als voorzitter echt inhoud.’ Zo zijn de bestuursleden van Merlijn in verschillende klassen gaan praten met studenten. ‘Wat verwachten zij van een studievereniging? Wat voor activiteiten? Je merkt echt dat Jesca een aanjager is die andere studenten aan het werk zet.’

Meer overleg en dynamiek
Medestudent Ellen de Haas. ‘We hadden met Merlijn behoefte aan een ontmoetingsplek, dankzij Jesca is die er gekomen. Zij is afspraken gaan maken met een kroeg zodat we nu een vaste ledenavond hebben en een kortingspas.’ Jesca zorgt ervoor dat mensen zich echt onderdeel voelen van de vereniging. ‘Ze heeft de maandelijkse ledenvergadering opnieuw ingevoerd en nieuwe commissies gevormd. Er is nu meer overleg en dynamiek. Dat werkt aanstekelijk.’ Volgens Ellen is het helemaal bijzonder als je weet dat Jesca om medische redenen best een lastige periode heeft gehad. ‘Veel onderzoeken waarvan de uiteindelijke uitslag gelukkig goed is.’

Betrokken bij de opleiding
Niet alleen Jesca’s inzet voor Merlijn wordt geroemd, ook haar betrokkenheid bij de opleiding. Docent Khemissi: ‘Uit evaluaties kwam naar voren dat in onze brede propedeuse de opleiding Human Resource Management eigenlijk niet opviel. Eerstejaarsstudenten gaven aan dat het te vaag bleef wat je met zo’n opleiding kunt gaan doen. Dat is opgepikt door Jesca. Zij heeft met een groep meerderejaarsstudenten een projectgroep gevormd en is een programma met gastsprekers samenstellen afkomstig uit het werkveld. Door eerstejaarsstudenten wordt daar erg positief op gereageerd.’

Verkiezing student van het jaar 
Punt organiseert dit jaar voor het eerst de verkiezing van de Student van het Jaar. Studenten, medewerkers, docenten en directies konden mensen aandragen voor deze eretitel. Uit alle binnengekomen nominaties worden vijf studenten voorgedragen aan de jury.

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?