Terug naar overzicht

Medezeggenschap stemt in met begroting 2016-2019

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft ingestemd met de begroting 2016-2019. Dit jaar mocht de raad voor het eerst meestemmen over de hoofdlijnen van de begroting.

Tijdens een uitgebreide vergadering kan de AMR haar vragen over de begroting stellen aan het College van Bestuur (CvB). De raad is tevreden dat Avans haar financiën op orde heeft. ‘Het beleid dat door de portefeuillehouder financiën is gevoerd, is degelijk en stabiel door de jaren heen’, verklaart voorzitter Jacques Pijnappels namens de raad. Zorgen zijn er daarbij wel bij de opgebouwde miljoenenreserves. ‘Avans voert een behoedzaam financieel beleid, de AMR vraagt zich af of dit beleid de afgelopen jaren niet té behoedzaam is geweest.’

Regulier budget wel hoog genoeg?
De AMR wil weten of het reguliere budget, dat academies jaarlijks ontvangen wel voldoende voorziet om alle noodzakelijke kosten te dekken. Pijnappels: ‘Opvallend is dat Avans de afgelopen jaren steeds meer investeert in tijdelijke additionele budgetten. Op zich niets mis mee, maar academies komen niet uit met hun reguliere gelden.

‘We hebben onze onderwijsorganisatie goed op orde’, vertelt Collegevoorzitter Paul Rüpp trots. ‘Anderen hebben ook gezien dat we de afgelopen jaren goed geboerd hebben.’ Bij Avans volgt geld beleid aldus het CvB en er is altijd geld beschikbaar voor goede plannen. Rüpp vindt het, zeker omdat Avans goed presteert, niet erg dat de reserves goed zijn gevuld. ‘Er komt de komende jaren nogal wat op ons af en je moet het sowieso niet over de balk gooien.’

Meer tijd voor hetzelfde werk
Het CvB stelt ruim 5 miljoen euro beschikbaar om docenten voor vijf procent van de tijd ‘vrij’ te roosteren. Academies kunnen vanaf januari voorstellen indienen voor een indeling van die 5 procent. Voorzitter van het College van Bestuur Paul Rupp: ‘Als wij zorgen dat docenten hetzelfde werk kunnen doen met meer tijd, moet dat leiden tot een verlaging van de werkdruk.’

De AMR is blij met deze regeling, maar is bang dat de vermindering van de werkdruk bij de diensten nog wordt overgeslagen. Volgens vicevoorzitter van het CvB Marja Kamsma geldt deze regeling ook voor de ondersteunende diensten van Avans. Alleen kun je deze medewerkers niet voor 5 procent vrijroosteren. ‘Ook voor hen geldt dat er waar nodig meer mensen beschikbaar zijn voor hetzelfde werk.’

Onrust over instemmingsrecht
Het nieuwe ‘instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting’ is een afspraak uit het leenstelselakkoord. Voorheen hadden medezeggenschapsraden op dit punt alleen een adviesrecht. Nu kunnen ze daadwerkelijk de begroting afkeuren. Het leidde onder HBO-bestuurders, waaronder Marja Kamsma van Avans, tot onrust.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?