Terug naar overzicht

Commotie over Utrechts plan om studenten te weren uit de spits

De medezeggenschapsraad van de Hogeschool Utrecht is gepikeerd over afspraken om studenten uit de spits te halen. Plannen om lestijden uit te breiden zijn niet besproken met studenten en medewerkers.

De Hogeschoolraad voelt zich gepasseerd door het college van bestuur, schrijft hogeschoolblad Trajectum. ‘We hadden graag gehad dat het college de raad had geïnformeerd over het convenant’, zegt Rens de Groot van de studentenfractie MUST.

Avondlessen en vakanties
Maandag tekende de hogeschool een convenant met de provincie Utrecht, waarin ze onder meer afspraken dat voltijdstudenten ook lessen gaan volgen tussen vijf en zeven uur ’s avonds. Verder wordt het onderwijs over meer weken in het jaar gespreid: gedacht wordt aan de zomerweken, maar ook aan de herfst-, voorjaars- en meivakantie. Dat vermindert de druk op het openbaar vervoer en bespaart de hogeschool huisvestingskosten.

Volgens een woordvoerder van de hogeschool had de medezeggenschap al ingestemd met de plannen, maar de voorzitter van de Hogeschoolraad laat aan Trajectum weten dat hij via de media moest horen dat er een afspraken waren gemaakt met de provincie.

Punt. Of had jij nog wat?

Belachelijk

Denk dat het beter is om het probleem bij de kern op te lossen; de NS. Te vaak wordt een probleem bij het gevolg aangepakt... Zo blijft er een structueel probleem.. Lekker handig weer (y).

2016-02-17 16:39:52

Meer lezen?