Terug naar overzicht

Laat maar komen, dat maatwerkdiploma

Heel goed dat slimme havisten en vmbo’ers straks een paar examenvakken op hoger niveau mogen doen, vindt de Tweede Kamer. Een overgrote meerderheid steunt het idee van een maatwerkdiploma en maant staatssecretaris Dekker tot spoed.

Misschien kan een havist met een wiskundeknobbel best naar de universiteit, ook al heeft hij geen vwo-diploma. En waarschijnlijk zijn er ook vmbo’ers die een hbo-opleiding aankunnen als ze enkele vakken op havoniveau hebben gehaald.

Experimenteren
Dat is de gedachte achter het maatwerkdiploma. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil er mee gaan experimenteren en hoopt dat het leerlingen uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Hij oogstte vandaag lovende woorden in de Tweede Kamer.

Minder eensgezindheid is er over de wens van D66 en GroenLinks dat het hoger onderwijs ook de mogelijkheid krijgt om scholieren toe te laten die één vak op lager niveau hebben gevolgd. Staatssecretaris Dekker ziet daar niets in en waarschuwt voor diploma-inflatie. ‘Als je één vak op vmbo-niveau hebt gevolgd, heb je nu eenmaal geen havo-diploma.’

Extra vakken
Zijn eigen VVD wil graag dat geïnteresseerde scholieren ook extra vakken op lager niveau mogen volgen. Dekker ziet daar wel wat in, maar waarschuwt dat dit voor de scholen ‘heel wat voeten in de aarde’ heeft.

Wat hem betreft is het maatwerkdiploma alleen bedoeld voor vmbo’ers en havisten die op hoger niveau examen hebben gedaan in vakken waarin ze uitblinken. Hogescholen en universiteiten kunnen hen ‘bij hoge uitzondering’ toelaten.

Niet afwijzend
De universiteiten en hogescholen staan niet afwijzend tegenover het maatwerkdiploma. Voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen opperde eerder dat je dan net zo goed de minimumleeftijd voor het colloquium doctum – ook wel 21-plustoets geheten – kunt verlagen.

Maar dat vindt Dekker onverstandig. ‘Voor je het weet geef je scholieren het signaal dat ze hun diploma niet per se hoeven te behalen en dat ze net zo goed een toelatingstoets bij de instelling kunnen doen.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?