Terug naar overzicht

Leenstelselcoalitie blijft pal achter minister staan

De vier partijen die samen de basisbeurs hebben afgeschaft, zijn nog niet geschrokken van de nieuwste cijfers. Ze vertrouwen op betere voorlichting aan eindexamenleerlingen en betere begeleiding van mbo’ers.

‘Dit is wat we al hadden voorspeld’, reageert VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg. Uit een gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd rapport blijkt dat er sinds de basisbeurs werd afgeschaft minder studenten bijkwamen. Vooral kwetsbare groepen gingen minder vaak doorstuderen.

Geen paniek
‘Ik ben blij dat we dit nu weten’, aldus Duisenberg. ‘Maar dit is geen reden om meteen in paniek te raken. De verwachting is altijd geweest dat we eerst een kleine daling zouden zien en dan weer een stijging.’

Zijn PvdA-collega Mohammed Mohandis wil dat onderwijsminister Bussemaker eindexamenkandidaten nog duidelijker gaat voorlichten over het studievoorschot. ‘In het nieuwe stelsel kan elke gemotiveerde student die wil studeren dat ook doen’, benadrukt Mohandis in zijn reactie.

Extra aandacht mbo’ers
De PvdA’er wil verder extra aandacht voor mbo’ers die doorstuderen. Hij vraagt de minister om ‘specifieke programma’s op alle instellingen voor betere doorstroming vanuit het mbo naar het hbo.’

Daar sluit GroenLinks zich bij aan. Die partij hielp het kabinet samen met D66 aan een meerderheid in de Eerste Kamer. ‘Het rapport waaruit blijkt dat de instroom in het hoger onderwijs afneemt, baart ons zorgen. Met name de doorstroom vanuit het mbo naar het hbo is een probleem’, reageert Kamerlid Rik Grashoff.

Toelatingseisen
Hij wijt dat echter niet aan het afschaffen van de basisbeurs, maar aan de strengere toelatingseisen voor sommige opleidingen. ‘Dat vindt GroenLinks al langer een slechte ontwikkeling’, aldus Grashoff. ‘We vinden het van groot belang dat minister Bussemaker direct aan de slag gaat om de doorstroom in het onderwijs te bevorderen.’

VVD’er Duisenberg maakt zich eigenlijk vooral druk over andere cijfers uit het rapport dat gisteren naar de Kamer ging. ‘De uitval van studenten daalt weliswaar een beetje maar is nog steeds te hoog’, benadrukt hij. ‘Ook de studiekeuzevoorlichting moet beter: bij veel opleidingen is de studiebijsluiter amper te vinden. Op de lange termijn zijn dat ontwikkelingen waar ik me meer zorgen over maak dan over de tijdelijke dip waar het vandaag over gaat.’

Punt. Of had jij nog wat?

Ano

"Hij wijt dat echter niet aan het afschaffen van de basisbeurs, maar aan de strengere toelatingseisen voor sommige opleidingen." Als GroenLinks cijfers had bekeken, dan zouden ze zien dat dat de oorzaak NIET volledig kan zijn. Of gewoon afleiding?

2016-04-19 16:48:09

Meer lezen?