Terug naar overzicht

Student begrijpt niets van totstandkoming eindcijfer: ‘Er is geen touw aan vast te knopen’

Twee beroepschriften, nog een aanvullend beroep tegen de manier van corresponderen, een klacht en een brief naar het College van Bestuur. Een student van de Academie voor Financieel Management in Den Bosch voelt zich op vele manieren benadeeld tijdens zijn afstuderen. Hij gaat in beroep bij het College voor Beroep van de Examens (COBEX).   

‘Er is ontzettend veel papierwerk over en weer gestuurd’, opent de voorzitter van het COBEX. Maar wat wil de student nu eigenlijk? De student is zelf niet aanwezig. Hij moest invallen op zijn werk en zijn vader vertegenwoordigt hem. ‘Mijn zoon wil een cijfer dat overeenkomt met de cijfers op het beoordelingsformulier. Hij voelt zich tekort gedaan. Aan het beoordelingsformulier is geen touw vast te knopen.’

Tekort gedaan met 5.5
De student ondernam meerdere pogingen om af te studeren en dat is inmiddels gelukt. Met het cijfer 5.5 dat op zijn diploma staat, is de student niet tevreden. Vader: ‘Hij wil doorstuderen aan de universiteit. Het kan zijn dat hij daarvoor gemiddeld een 7 moet hebben om toegelaten te worden.’

Vele beroepsgronden
Per beroep dat de student indiende worden er door de student acht gronden aangedragen waarom hij denkt een beter cijfer te verdienen. Zo is op een beoordelingsformulier de dagtekening verkeerd, is er ergens een kruisje vergeten, liggen de cijfers verdacht dicht bij elkaar en verschilt de beoordeling van Avans volgens de student teveel van die van het afstudeerbedrijf. Een aantal slordigheden, geeft de examencommissie toe. Maar de beoordeling van het afstudeerbedrijf en die van Avans kunnen nou eenmaal verschillen. ‘Onze eisen zijn anders dan die van het afstudeerbedrijf. Wij willen dat je de praktijk toetst aan de literatuur.’

Waar komt het eindcijfer vandaan?
Het belangrijkste bezwaar is misschien wel de berekening van het eindcijfer. Als de student de cijfers van de elf beoordelingscriteria bij elkaar optelt en deelt, komt er een gemiddelde van 5.7 uit en niet 5.5. Waar komt het eindcijfer dan vandaan?

Nadat de examencommissie eerst twijfelt of het eindcijfer wel op deze manier berekend moet worden, geeft ze uiteindelijk toe. ‘De formule om zo tot het eindcijfer te komen klopt inderdaad. De student komt dan uit op een 5.7.’ Het cijfer kan worden aangepast maar ‘wat schiet dat op?’ De toelatingseis van de universiteit komt nog altijd niet in beeld.

Schikking ter zitting
Ter zitting wordt de zaak geschikt. De student trekt de beroepen in. De examencommissie geeft opdracht aan de examinatoren om opnieuw te berekenen en een nieuw cijfer toe te kennen. De zaak is daarmee afgedaan voor het COBEX. De voorzitter wil dan ook dat de juridische strijd hiermee ophoudt. ‘Uw zoon lijkt wel de hele dag te schrijven. Dat wordt nu niet meer in behandeling genomen. Ik heb thuis een mooie prullenbak waar het in verdwijnt.’

Punt. Of had jij nog wat?

Lekker professioneel

‘Uw zoon lijkt wel de hele dag te schrijven. Dat wordt nu niet meer in behandeling genomen. Ik heb thuis een mooie prullenbak waar het in verdwijnt.’ Lekker professioneel

2016-04-15 14:33:37

Meer lezen?