Terug naar overzicht

Aantal beroepszaken Avans in 2015 weer gestegen

Van de 242 in 2015 ingediende beroepschriften zijn er slechts 5 gegrond verklaard en 35 ongegrond. 88 zaken zijn ingetrokken na schikking. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

Studenten die het bijvoorbeeld niet eens zijn met een bindend negatief studieadvies, van wie het verzoek om een extra herkansing is afgewezen of die worden beschuldigd van fraude, kunnen beroep aantekenen bij het COBEX. Een onafhankelijk college, bestaande uit een rechter, een docent-lid en een student-lid, buigt zich dan over de zaak.

Schikkingsbereidheid
In 2015 werden 29 procent meer beroepschriften ingediend dan het jaar daarvoor. Van de 242 zaken kwamen er uiteindelijk maar 43 ter zitting. Dat aantal is niet gestegen ten opzichte van 2014. Een verklaring daarvoor is de grote schikkingsbereidheid bij de examencommissies, is te lezen in het jaarverslag. In 2015 is in 36 procent van de beroepszaken alsnog een schikking bereikt.

cobex-jaaroverzicht2015-max1

De meeste beroepszaken, 40, kwamen van studenten Commerciële Economie en Small Business en Retail Management. Daarvan werden er 8 ongegrond verklaard en 2 gegrond. 10 werden ingetrokken of niet doorgezet. Slechts één student van de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St. Joost diende een beroepschrift in. Dat werd ingetrokken na schikking.

Bindend negatief studieadvies
Van de 242 beroepen in 2015 waren er 57 ingediend door studenten die het niet eens waren met het bindend negatief studieadvies dat ze hadden gekregen. 41 zaken gingen over de afwijzing van een extra kans voor een toets of tentamen, 30 over een (onvoldoende) beoordeling.

Punt doet regelmatig verslag van beroepszaken. Die vind je hier terug.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?