Terug naar overzicht

‘Een wethouder op de fiets, dat is maf’

NIBS maxPaul Rüpp die een contract aan de bar tekent en een wethouder die op de fiets komt. Het wekte afgelopen maand verbazing bij de 65 vertegenwoordigers van buitenlandse universiteiten die als gasten van Avans School of International Studies (ASIS) samen kwamen tijdens de jaarlijkse conferentie van het NIBS (Network International Business Schools).

Het NIBS verbindt universiteiten van over de hele wereld. Hun doel is samenwerkingen tot stand brengen en persoonlijke netwerken opbouwen. Ook organiseren ze activiteiten voor studenten, zoals de jaarlijkse Worldwide Case Competition. Ieder jaar komen de universiteiten samen, met dit keer Avans als gastheer.

Neeltje Jans
Fred Cahuzak, docent bij ASIS, was nauw betrokken bij de organisatie van de conferentie. ‘We willen de buitenlandse universiteiten laten zien hoe wij hier bij Avans werken. Dat doen we niet alleen door middel van lezingen, we nemen de gedelegeerden ook mee naar regionale bedrijven en de lokale overheid. Daarbij bezoeken we Neeltje Jans, om de deltawerken te laten zien.’

Voelsprieten
Internationalisering is volgens Cahuzak voor heel Avans van groot belang. ‘We werken in een internationale wereld. Dat is niet alleen bij ASIS zo, maar ook bij de andere domeinen. Wij moeten studenten leren omgaan met andere culturen. Wat binnen een andere cultuur gedaan of gezegd wordt, kan in onze ogen heel anders geïnterpreteerd worden dan bedoeld is. Het is in de Chinese cultuur bijvoorbeeld niet beleefd om nee te zeggen. Dan moet je kunnen interpreteren of een Chinese collega daadwerkelijk “ja” bedoelt of eigenlijk toch echt “nee”. Het is belangrijk voor je carrière om daar voelsprieten voor te ontwikkelen en ermee om te leren gaan.’

Contract aan de bar

Dat er culturele verschillen zijn bij buitenlandse universiteiten blijkt wanneer Paul Rüpp, staand aan de bar, een contract tekent met een Braziliaanse universiteit. Cahuzak: ‘Voor de opleiding Latin American Business Studies willen we graag meer contact met universiteiten in Latijns-Amerika. De gedelegeerden van een Braziliaanse universiteit, waar we al langer mee in gesprek waren, waren ook aanwezig. Daardoor konden we ze een contract voorleggen, direct getekend door Rüpp. Fantastisch vonden de Brazilianen dat. In het buitenland staat het hoofd van de universiteit veel verder van hun personeel af.’

Nederland wekt wel vaker verbazing bij de gedelegeerden. ‘Dat wij als hbo nauw samenwerken met het bedrijfsleven en dat directeuren hun deuren open zetten om over hun bedrijf te vertellen, is voor velen een eye-opener. Ook vinden ze het heel typisch dat de wethouder op de fiets naar een afspraak komt om daarna door te fietsen naar een wedstrijd van NAC’, aldus Cahuzak.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?