Terug naar overzicht

Fraude met stageonderzoek: ‘Bewust zinnen verdraaid en respondenten vervalst’

Illustratie: Anna van DoorenHij volgde een stage bij hetzelfde bedrijf, maakte dezelfde opdracht en de uitkomsten waren opvallend gelijk aan die van een student die een jaar eerder bij het bedrijf stage liep. Fraude, zegt de examencommissie, maar volgens de beschuldigde student is daar geen sprake van. Hij gaat in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

De student Commerciële Economie in Den Bosch liep in 2015 stage bij een meubelbedrijf. Precies een jaar eerder liep een andere student van die opleiding ook stage bij het bedrijf. Tekstueel komen de onderzoeken overeen en ook de structuur en de kopjes van het onderzoek zijn veelal hetzelfde. Alleen een aantal details zijn anders. Waar in het ene onderzoek een klant spreekt over stoffering van zijn camper, wordt in het andere onderzoek gesproken met een klant over de stoffering van zijn boot.

Niet gesproken over opdracht
Hoewel zijn voorganger nog werkzaam was bij het bedrijf, zegt de student hem nooit gesproken te hebben over het eerdere onderzoek. ‘Het lijkt me zo gek dat niemand in het bedrijf daar iets over zegt?’, vraagt het COBEX zich tijdens de zitting af. De student blijft ontkennen. ‘Pas na mijn stageperiode kwam ik erachter dat hij er ook stage had gelopen.’

Dat de uitkomsten van zijn onderzoek hetzelfde zijn als die van zijn voorganger vindt de student niet raar. ‘Als je precies dezelfde opdracht bij hetzelfde bedrijf maakt, is het niet gek dat de uitkomsten op elkaar lijken.’

Zeer ongebruikelijk
Volgens de examencommissie is het zeer ongebruikelijk dat een opdrachtgever dezelfde opdracht een jaar later weer laat uitvoeren. ‘Wij hebben daar ook geen check op uitgevoerd. Waarom het niet eerder is opgemerkt? Ik heb geen idee.’ De examencommissie neemt maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. De erkenningsformulieren waarop de stageopdracht bij aanvang staat beschreven, worden voortaan door de plagiaatmachine gehaald.

Bewuste fraude
Ondanks de fout weet de examencommissie zeker dat hier sprake is van plagiaat. De voornaamste bewijzen zijn te vinden in het klantenonderzoek van de student. ‘De kans dat alle respondenten in dezelfde volgorde dezelfde antwoorden geven, is nihil. Details zijn achteraf veranderd. Hier zijn bewust zinnen verdraaid en respondenten vervalst, er is geen sprake van onachtzaamheid.’

‘Respondenten echt zelf gesproken’
De student zegt toch alle respondenten in zijn onderzoek echt zelf te hebben gesproken. ‘Als ik echt alles uit dit onderzoek had overgenomen, zou ik niet zoveel moeite hebben genomen om de zaak tot aan het COBEX door te zetten’, aldus de student. ‘Dat, of u zit vast in uw eigen verhaal’, voegt het COBEX daar aan toe. Student: ‘Als ik niet achter mijn punt stond, had ik het wel laten zitten.’

De examencommissie benadrukt nogmaals dat de kans op toeval zeer gering is. ‘Als je hetzelfde onderzoek uitvoert maar met andere mensen, dan krijg je toch andere uitkomsten?’

Het beroep van de student is ongegrond verklaard. Hij wordt uitgesloten van een herkansing en zal opnieuw op stage moeten.

Punt. Of had jij nog wat?

SvD

Hahaha BUSTED ! Als je iets doet, doe het dan goed. Dus wil je gedegen onderzoek verrichten, verricht dan goed onderzoek. Wil je frauderen? Ook prima, maar doe het dan goed! Hahaha

2016-06-15 13:35:34

Andere CE student

Zeer raar verhaal dit... 1) Het bedrijf moet hier aan meewerken, waarom zouden zij dit zelf anders zo laten gebeuren? 2) De student is wel erg dom als hij maar een aantal woorden heeft veranderd... 3) Waarom liet school hem überhaupt starten?!

2016-06-15 08:42:21

SBRM Student

Wat raar dat er tweemaal dezelfde opdracht bij dezelfde opdrachtgever plaatsvind. Dat zou toch niet mogen en moeten kunnen lijkt me. Als je dan het onderzoek van de vorige student inziet is de verleiding wel erg groot...

2016-06-14 22:01:42

W*M

ik vindt de het cobex erg kort door de bocht, de uitspraak is volgensmij gebazeert op hypotezes. trek gewoon een aantal respondenten na of vraag om de bel gegevens van de gebruikte telefoon.

2016-06-14 21:44:07

Roy

Heeft CE geen erkenningsprocedure voor stage opdrachten? Hoe kan het zijn dat CE zo'n student met zo'n opdracht uberhaupt laat starten ??? En wat bezielt het zo'n bedrijf om dezelfde opdracht jaar na jaar te laten uitvoeren?

2016-06-14 14:26:03

Meer lezen?