Terug naar overzicht

Nieuwe directeur Pabo wil verbetering

De Pabo in Breda komt er niet goed vanaf in de Nationale Studenten Enquête (NSE). Studenten zijn onder andere niet blij met de spreiding van de studielast en de manier waarop Avans omgaat met hun onderwijsevaluaties. Dat moet en kan beter, vindt directeur Dominique Majoor.

dominique majoor linked inMajoor trad in januari aan als directeur bij de Pabo. Ze is niet blij met de uitkomst van de NSE. ‘Deze is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Dat is één van de redenen dat we ons curriculum gaan evalueren en kijken wat er anders kan.’

Vol lesprogramma
De reden dat studenten de Pabo niet goed beoordelen, komt volgens Majoor door het volle onderwijsprogramma. ‘De kwaliteitseisen van onze opleiding worden steeds strenger, daardoor zijn er veel kennistoetsen bijgekomen, die het programma voller maken. Pabo-opleidingen door heel Nederland hebben moeite om keuzes te maken. Een overladen curriculum is het gevolg. We zullen moeten gaan schrappen.’

Dat doet de directeur niet alleen. Samen met docenten gaat ze eind september het curriculum evalueren en kijken hoe het onderwijsprogramma opnieuw ingevuld moet worden. ‘Dat zal niet makkelijk worden. Keuzes maken is niet altijd leuk. Gelukkig staat iedereen er voor open.’

Ondernemerschap
Majoor wil meer aandacht voor ondernemerschap. Een kwaliteit die basisschoolleraren niet direct wordt toegekend. ‘Veel docenten creëren hun eigen onderwijsprogramma. Dat kan ook interessant zijn voor andere scholen, dus waarom zou je dat programma niet uitwisselen of doorverkopen? We kunnen het werkveld ook meer divers maken. Leraren kunnen hun werk bijvoorbeeld combineren met het werk als onderwijsadviseur. Er zijn zoveel mogelijkheden.’

Ook hoopt de directeur de instroom van studenten te vergroten. Sinds de landelijke invoering van kennistoetsen om toegelaten te worden tot de Pabo, is er een daling van dertig procent van het aantal aanmeldingen. ‘Er is minder doorstroom van mbo-studenten naar het hbo en, maar daar heb ik voor onze Pabo geen harde cijfers voor, er beginnen minder allochtone studenten aan de Pabo. Dat gaat ten koste van de diversiteit van studenten.’

Achterhaald imago
Er gebeurt nog niet genoeg om de Pabo weer op de kaart te zetten. Majoor vermoedt dat daar veel kansen blijven liggen. ‘We moeten zichtbaarder worden door bijvoorbeeld directe relaties aan te gaan met het voortgezet onderwijs en studenten in te zetten als ambassadeurs. Dat gebeurt nu wel, maar nog mondjesmaat.’

De directeur wil af van het achterhaalde imago dat de Pabo een vrouwenopleiding is en basisschoolleraren alleen vrouwen zijn die graag fröbelen met kinderen. ‘Je moet kinderen zoveel meer leren dan alleen knutselen. Je leert ze spreken, schrijven, denken en leert ze sociale vaardigheden. Dat kunnen we de buitenwereld veel beter laten zien.’

Pittige opleiding
Majoor vindt niet dat de werkdruk voor studenten bij de Pabo veel lager moet worden. ‘Het zal altijd een pittige opleiding blijven. Vanaf hun zeventiende maken Pabo-studenten een grote persoonlijke ontwikkeling door. Dat moet ook wel om voor de klas te staan. Dat mogen we expliciet gaan benoemen. Ja, het is zwaar, maar je krijgt er veel voor terug.’ Majoor hoopt dat de opleiding na de verandering van het curriculum wel positief wordt beoordeeld.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?