Terug naar overzicht

Nieuwe propedeuseregel Avans zorgt voor hiaten in de OER

De wijziging waardoor Avansstudenten hun propedeuse niet meer in twee jaar hoeven te halen, zorgt voor hiaten in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). In theorie is het mogelijk dat je aan je afstuderen kunt beginnen zonder je propedeuse op zak te hebben, dat zorgt voor problemen in het onderwijsaanbod.

Studenten hebben nu namelijk recht op een onderwijspakket van minimaal 40 studiepunten per studiejaar. Ook als een student in theorie nog maar één studiepunt uit het propedeusejaar moet halen, is Avans verplicht om een onderwijspakket van 40 punten aan te bieden.

Het College van Bestuur (CvB) van Avans is daarom druk met wijzigingen aan te brengen in de Onderwijs- en Examenregeling voor het nieuwe collegejaar. College-voorzitter Paul Rüpp licht zijn zorgen toe tijdens de vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad: ‘Wat als iemand zijn propedeuse niet heeft en verder alles heeft behaald? Wij moeten 40 studiepunten aanbieden. Het lijkt raar, maar in theorie zou het kunnen dat iemand start met afstuderen zonder propedeuse.’

Drempels verhogen
Een optie is om het verplichte studieaanbod te verlagen naar 30 punten. Studenten zouden dan bijvoorbeeld een minor aangeboden kunnen krijgen. Het CvB denkt daarnaast over het aanscherpen van studiedrempels. Een stagedrempel kennen veel opleidingen al. Heb je niet genoeg studiepunten of bepaalde vakken behaald of je propedeuse nog niet afgerond, dan mag je niet op stage. Hetzelfde kan gelden voor afstuderen.

De wijziging van het bindend studieadvies (BSA) volgt na uitspraken van onderwijsrechtbank CBHO. Veertien hogescholen hebben hun BSA-regels inmiddels aangepast. Rüpp is niet blij met de uitspraken van de rechtbank. ‘Heel idioot. Deze uitspraak helpt langstuderen in de hand terwijl het kabinet dat juist niet wil.’

Norm verhogen van 52 naar 60 studiepunten?
AMR docent-lid Frans Janssen vraagt zich tijdens de vergadering af waarom de eis van 52 studiepunten in het eerste jaar niet wordt verhoogd naar 60 studiepunten, de volledige propedeuse. Rüpp: ‘Waarom zou je je propedeuse in één jaar moeten halen? De norm van 52 studiepunten in het eerste jaar ligt al hoog bij Avans. Als je deze verhoogt, krijg je meer herkansingen en daarmee meer werk.’

Hoe lang is een cijfer geldig?
Een andere onzekerheid in de OER is de geldigheid van een cijfer. In de nog aan te nemen Wet Versterking Bestuurskracht staat namelijk dat er geen generieke eis meer gesteld mag worden aan de houdbaarheid van een cijfer. Avans wilde graag dat alle cijfers zes jaar geldig zouden blijven, maar volgens de nieuw aan te nemen wet moet dit per vak besloten worden. Het ene cijfer is dan vier jaar geldig, terwijl andere resultaten zes of misschien wel tien jaar blijven staan.

 

De AMR vergaderde verder over:

Ingestemd met nieuw inwerkbeleid: Hoeveel tijd krijgt een nieuwe Avansmedewerker om ingewerkt te worden? In het nieuwe beleid staat er drie jaar voor. De meest essentiële zaken in de eerste twee jaar en andere zaken die niet verplicht zijn, maar voor Avans wel van waarde, komen na contractverlening in het derde jaar.

Positief advies nieuwe numerus fixus: de toelating voor opleidingen met een numerus fixus verandert vanaf het studiejaar 2017-2018. De centrale loting, waarbij willekeur bepaalt wie er wordt toegelaten tot een opleiding met meer aanmeldingen dan plekken, wordt ingewisseld voor een decentrale loting. Aspirant studenten worden daarbij op een lijst te gerangschikt op basis van een intakegesprek en schoolprestaties. De aanmelddatum wordt daarbij vervroegd naar januari. Studenten hebben dan nog de kans om zich voor een andere opleiding aan te melden als ze niet worden toegelaten.

Akkoord met wijzigingen algemene AMR-verkiezingen: In 2017 zijn er weer algemene verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. De raad wil de datum van de verkiezingen verschuiven naar het eind van het studiejaar. Een nieuwe raad kan op die manier in het nieuwe studiejaar worden geïnstalleerd.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?