Terug naar overzicht

DUO vordert miljoenen terug van frauderende studenten

geldeurobezuinigenfinanciering350De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft in 2014 ongeveer 5 miljoen euro teruggevorderd van frauderende studenten. Een verdubbeling ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus heeft opgevraagd.

Het gaat om studenten die zouden frauderen met een uitwonende beurs. De toename lijkt het gevolg van strengere regels. Sinds 2012 zijn de regels aangescherpt en hoeft DUO niet meer te bewijzen dat iemand thuis woont. Aantonen dat iemand niet op het adres woont waar hij of zij staat ingeschreven, is genoeg. Ook mogen er bovenop het verschuldigde bedrag boetes worden opgelegd.

Avanssteden: meeste boetes in Breda
Van de Avanssteden werd er in Breda het hoogste bedrag teruggevorderd. Bijna 80.000 euro. Tilburg komt op de tweede plek met 74.000 euro en in Den Bosch werd het minste geld teruggevorderd: 56.000 euro.

Ruim 200.000 euro aan boetes Bergen op Zoom
In heel Brabant werd bijna 1 miljoen euro teruggevorderd. In Bergen op Zoom werden bijzonder veel jongeren betrapt. In totaal werd daar voor meer dan 200.000 euro beboet. De stad staat daarmee landelijk op de vierde plek. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werden meer boetes uitgedeeld.

Huisbezoek
DUO maakt een risicoprofiel van studenten op basis van leeftijd, onderwijssoort en woonplaatsen. Risicostudenten krijgen een huisbezoek op het adres waar ze ingeschreven staan. Als iemand niet kan aantonen dat hij hier woont, spreekt DUO van fraude.

DUO verwacht dat het fraudebedrag de komende jaren zal dalen als gevolg van het leenstelsel.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?