Terug naar overzicht

College van Bestuur: alle te late inschrijvers alsnog welkom bij Avans

CobbenhagenlaanTilburgCBL-1920Het College van Bestuur van Avans heeft besloten dat iedereen die te laat was met inschrijven en daar bezwaar tegen maakte alsnog kan beginnen aan de studie. De groep studenten die te laat was met inschrijven, maar geen bezwaar gemaakt heeft, wordt ook actief benaderd door de hogeschool met de vraag of ze alsnog willen instromen.

Iedereen die in het nieuwe studiejaar wil beginnen bij Avans, moet op 1 september zijn inschrijving op orde hebben. Dat communiceert de hogeschool vanaf juni onder meer via e-mail en sms naar zowel nieuwe studenten als herinschrijvers. Avans heeft een belteam ingezet om ervoor te zorgen dat studenten zich op tijd inschreven. Mocht dat ondanks alles echt niet lukken, dan was 4 september de uiterste datum.

Toelatingscommissie
Van de ongeveer 30.000 Avansstudenten zijn het er 280 om verschillende redenen niet gelukt zich tijdig in te schrijven. De redenen van die studenten zijn beoordeeld door de Toelatingscommissie van Avans. Die heeft 141 studenten afgewezen. Na een hernieuwde beoordeling door de Toelatingscommissie zijn alsnog twintig studenten toegelaten.

Veertig studenten tekenden bezwaar aan bij de Geschillenadviescommissie. Afgelopen maandag vonden de eerste twee zittingen plaats waarbij de Geschillenadviescommissie oordeelde dat het belang van de student zwaarder weegt dan dat van Avans. Het advies was in beide gevallen om de student alsnog toe te laten.

Belang van de student
“De Geschillenadviescommissie geeft aan dat Avans de procedure goed gevolgd heeft, maar dat het belang van de student om de studie te kunnen voortzetten ook zwaar weegt”, zegt bestuurslid Diederik Zijderveld.

‘We gaan niet nog eens veertig zaken laten voorkomen’

“Op basis van het advies van de Geschillenadviescommissie in deze twee zaken hebben wij besloten dat alle bezwaarmakers hun studie bij Avans mogen hervatten. We gaan niet nog eens veertig zaken laten voorkomen en doen er alles aan om te zorgen dat studenten zo snel mogelijk hun studie kunnen hervatten.”

Individuele benadering
Naast de bezwaarmakers worden ook de andere afgewezen Avansstudenten individueel benaderd de komende dagen. “Veel van deze studenten zitten in dezelfde positie als de bezwaarmakers. Echter zij zijn niet in beroep gegaan. Wellicht omdat zij er van uit gingen dat dat geen zin heeft omdat ze zelf te laat waren met inschrijven. We gaan deze studenten vragen naar hun plannen en bieden ze de mogelijkheid alsnog te beginnen.”

Inschrijven voor tentamens
De tentamenperiode komt er al aan en Avansstudenten moeten zich al inschrijven. De late inschrijvers konden dat niet. “Zij krijgen de gelegenheid om zich kosteloos in te schrijven voor de komende tentamens. We willen zo veel als mogelijk studieachterstand voorkomen”, zegt Zijderveld.

‘We moeten  goed kijken naar de coulance periode’

Avans onderzoekt of en op welke wijze de procedure rondom het inschrijven veranderd moet worden. “Ten opzichte van vorig jaar hebben we tot 1 september dezelfde procedure gevolgd. In 2015 hadden studenten echter na 1 september nog tien dagen de tijd om alles te regelen en dit jaar waren dat vier dagen. Dat hebben we op verzoek van de academies verkort omdat zij graag op tijd willen weten hoeveel studenten er komen. In 2015 waren er vijftig studenten die uiteindelijk problemen kregen met inschrijven en dit jaar 280. We moeten dus goed kijken naar de coulance periode. Maar ook hoe we nog beter de boodschap naar de student kunnen overbrengen om zich tijdig in te schrijven.”

Tijdig inschrijven
Zijderveld wijst er op dat de hogeschool er belang bij heeft dat studenten tijdig zijn ingeschreven. “Een financiële belang, want de bekostiging is afhankelijk van tijdig inschrijven. Maar er is ook een onderwijskundig belang en dan met name voor de kwaliteit van het onderwijs. Steeds meer onderwijs vindt plaats in groepen. Als studenten later aan hun studie beginnen zet je niet alleen hen op achterstand maar ook medestudenten. Die moeten een student bijpraten en een deel van het groepswerk is al gedaan. Schrijf je daarom tijdig in voor je studie. Doe dat voor je op vakantie gaat. Het eerste collegegeld wordt toch pas eind september afgeschreven maar het voorkomt enorm veel tijdsdruk.”

Punt. Of had jij nog wat?

Ayoub Salah

Goed om te lezen dat er dus toch enige genade is van Avans Hogeschool. Ik vind het ook belangrijk dat Avans moet kijken naar het belang van het student en redelijk moet zijn dat ik door omstandigheden de bank niet kon machtigen.

2016-09-28 16:05:40

Meer lezen?