Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad bespreekt jaarverslag Avans: ‘Moet dat geld wel naar al die stenen?’

AMRmedezeggenschapsraad2016-maxIn de eerste vergadering van het nieuwe studiejaar blikt de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) terug op de financiën van het afgelopen jaar. Ton Christophersen, directeur van de Diensteenheid Financiën & Studentenadministratie, geeft tekst en uitleg over het jaarverslag.

Financieel staat Avans er goed voor, zo blijkt uit het jaarverslag. De bankrekening is goed gevuld en Avans bezit momenteel zo’n 136 miljoen aan vastgoed zonder lening. De AMR heeft wel vragen over het grote aantal panden dat Avans huurt. Dat kostte in 2015 zo’n 2 miljoen euro. “Als financiële man vind ik het heerlijk al die huurpanden”, aldus Christophersen tijdens de vergadering. ”Daardoor zijn we flexibel op het moment dat er minder studenten zijn.”

Invreten op reserves
De grote hoeveelheid financiële reserves zullen de komende jaren afnemen denkt hij. “We gaan veel investeren in nieuwbouw en herbouw. Dat gaat invreten op de reserves. De laatste lening hebben we in augustus afgelost, dat betekent dat we vrijwel alles zonder lening kunnen financieren.”

Investeren in gebouwen en in onderwijs
“Moet dat geld wel naar al die stenen?”, vraagt de AMR zich af. “Studenten staan voor ons op de eerste plek”, legt de financiële directeur uit. “Daarom investeren we ook veel in onze docenten; State of the art gebouwen en investeren in onderwijs, we kiezen voor beide.” En nee, het collegegeld omlaag “mag helaas niet.” Dat is namelijk wettelijk bepaald.

De AMR vraagt zich daarnaast af Avansmedewerkers wel het juiste salaris krijgen voor het werk dat ze doen. Verdienen conciërges bijvoorbeeld geen hoger salaris omdat ze er de laatste jaren veel taken bij hebben gekregen? De voorzitter breekt de discussie hierover in deze vergadering af. Binnenkort wordt er binnen de AMR gesproken over het functiehuis.

De AMR vergaderde verder over:

De notitie ‘Kwaliteit in beweging’.
Collegelid Diederick Zijderveld geeft in de vergadering een toelichting over dit nieuwe beleidsstuk. Volgens hem is er bij Avans duidelijk sprake van een kwaliteitscultuur, maar is dit nog niet vastgelegd in een sluitend systeem. “De notitie bevat grotendeels weinig nieuws”, aldus Zijderveld. “Alle elementen die er al zijn, hebben we verwerkt in dit nieuwe systeem.”

Vragen vanuit de AMR richten zich voor nu vooral op de blokevaluaties. Gebeurt dat op de juiste manier en functioneren ze op dit moment wel naar behoren? Ook zijn er vragen over de terugkoppeling van deze enquêtes naar studenten. Studentlid Stan van de Sanden: “Ik klaag al drie jaar, maar ik heb er nog nooit iets terug gehoord.”

Het document ‘Kwaliteit in beweging’ wordt in de volgende vergadering van de AMR voorgelegd ter instemming.mming.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?