Terug naar overzicht

Resultaten toets spoorloos verdwenen; dan maar een zesje voor alle studenten

CollegevanBeroep-maxVoor het vak kritisch denken ontving een student Bedrijfskunde MER een ‘voldaan’, waar hij een numeriek cijfer had moeten ontvangen. Foutje van de docent. De examencommissie geeft hem en alle anderen die een ‘voldaan’ kregen een zes als cijfer. Niet genoeg, denkt de student die de toets veel beter heeft gemaakt. Hij gaat in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

Voor het examen heeft een deel van de studenten gewoon een numeriek cijfer ontvangen zoals de bedoeling was. Een andere docent heeft tegen de afspraken in zijn studenten beoordeeld met een ‘voldaan’ of ‘niet voldaan’.

De student die in beroep gaat, heeft de toets veel beter gemaakt dan een zes. Daar is de examencommissie het ook mee eens. Toch heeft ze besloten alle studenten die een ‘voldaan’ als beoordeling ontvingen een zesje toe te kennen. Een nieuwe beoordeling is namelijk niet mogelijk omdat een groot deel van de toetsen is weggegooid.

Subjectief
‘Hoe komt u dan aan een zes?’, vraagt het COBEX zich af. ‘Dat is zo subjectief als de pest’, aldus de examencommissie ter zitting. ‘We hebben naar de OER gekeken en daaruit geconcludeerd dat een ‘voldaan’ gelijk staat aan een zes.’ De student is het niet eens met die manier van denken van Avans. ‘De gedachtegang van de feiten tot het uiteindelijke oordeel klopt niet. School maakt een fout en studenten zijn daar nu de dupe van.’

Unieke zaak
‘We stonden voor een lastige keuze’, verklaart de examencommissie. ‘Of we moesten alle tentamens ongeldig verklaren, of we konden alle studenten die een ‘voldaan’ hebben gekregen een zes geven. Dit is een zeer unieke zaak waarin ook wij niet de wijsheid in pacht hebben.’

Studenten die een zesje hebben gehad, kregen wel de mogelijkheid om het vak te herkansen. De student koos ervoor om hier niet aan deel te nemen. ‘Ik had dit verzoek nog lopen bij de examencommissie. Ik wilde deze zaak doorzetten en niet zomaar herkansen.’

Gemiddelde van andere cijfers
De student stelt nog voor om in plaats van een zes het gemiddelde toe te kennen van de studenten die wel een cijfer kregen voor de toets. Dat zou vanwege de goede resultaten neerkomen op ongeveer een acht, denkt de student.

Het beroep van de student is gegrond verklaard. De examencommissie zal het cijfer opnieuw moeten overwegen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?