Terug naar overzicht

Student krijgt negatief bindend studieadvies ondanks behalen van 52 studiepunten

collegevanberoep-tijdelijkEen student Commerciële Economie in Breda heeft 59 van de 60 studiepunten in de propedeuse behaald. Ondanks het behalen van de vereiste 52 studiepunten wil de examencommissie dat zij en een zestal andere studenten de opleiding verlaten. Eén van deze studenten gaat in beroep bij het College voor Beroep van de Examens (COBEX).

Vorig studiejaar ontving de student wegens persoonlijke omstandigheden een uitgesteld advies waardoor ze door mocht naar haar tweede studiejaar. De examencommissie sprak echter af dat ze aan het eind van haar tweede studiejaar de volle propedeuse (60 studiepunten) behaald moest hebben. Dat lukte de student echter net niet omdat het vak hogeschooltaal een struikelblok blijkt.

Examencommissie blijft bij besluit
Ondanks de nieuwe regels waarbij Avansstudenten slechts één keer een studieadvies mogen ontvangen, waarbij 52 studiepunten de norm is om door te studeren, blijft de examencommissie bij haar eerder genomen besluit. “De student mocht vorig jaar met het voordeel van de twijfel verder met haar studie. Wij vinden nog steeds dat de propedeuse een filterende functie heeft. Dat is in het belang van studenten. Wij zijn van mening dat het behalen van deze opleiding voor deze student gewoon niet gaat lukken.”

De student begrijpt niets van de beslissing. Ze heeft hard gewerkt om haar propedeusevakken te behalen en zegt ook dit jaar hinder te hebben ondervonden van persoonlijke omstandigheden. “Er wordt niet gekeken naar omstandigheden, maar puur naar prestaties.”

In strijd met gelijkheidsbeginsel
Het COBEX veegt al tijdens de zitting het besluit van de examencommissie van tafel. De student heeft gelijk. Gelet op de nieuwe regels geeft de examencommissies twee keer een bindend studieadvies, dat mag niet meer. Ook is de beslissing in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Andere studenten met 52 studiepunten mogen immers wel verder studeren. COBEX: “Het nieuwe beleid bij Avans is duidelijk. Je mag er niet twee normen op nahouden.”

Hoeveel studenten kregen negatief advies?
Een zestal andere studenten heeft van de examencommissie vermoedelijk eenzelfde negatief bindend studieadvies ontvangen, maar geen beroep aangetekend. Via een e-mail werden zij op 14 juni 2016 geïnformeerd. “De inhoud en het aantal geadresseerden (een zestal studenten) van de e-mail doet vermoeden dat deze studenten mogelijk uitgaan van een in deze e-mail gegeven foutieve interpretatie van de wet en de nadere regels van het instellingsbestuur van Avans”, zo schrijft het COBEX in haar uitspraak. Ze hebben mogelijk ten onrechte de opleiding verlaten.

Het COBEX roept de examencommissie van de Academie voor Marketing en Business Management op om deze studenten actief te informeren over deze uitspraak van het COBEX en de consequenties daarvan.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?