Terug naar overzicht

AMR: Voeren Avansdocenten straks elkaars beoordelingsgesprekken?

CobbenhagenlaanTilburgCBL-1920Wie voert het beoordelingsgesprek van een docent? De directie of docenten zelf? Het is onderdeel van de discussie over het zogenoemde coördinatiemechanisme bij Avans die al sinds 2012 loopt. Vakbonden en de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) wilden eerder niet instemmen met nieuwe plannen dus werd het als pilot ingevoerd bij diverse academies. Na drie jaar experimenteren is het tijd om te evalueren en een definitief plan door te voeren.

Avans heeft de afgelopen jaren een forse groei meegemaakt. Academies werden opgesplitst om de kleinschaligheid te bewaren maar ook in het besturingsmodel van de hogeschool moest iets veranderen, licht bestuursvoorzitter Paul Rüpp toe tijdens de vergadering van de AMR dinsdag. Directeuren zouden het onder andere te druk hebben om nog functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren met alle medewerkers.

“Ontwikkelingen in de samenleving volgen”
De gesprekkencyclus is al jaren onderwerp van discussie. Met als resultaat een pilot waarin academies kunnen kiezen uit drie verschillende besturingsmodellen. Rüpp: “Als je de structuur van een organisatie tegen het licht wil houden, heeft dat vaak redenen zoals spanningen binnen een organisatie. Bij Avans speelt dat niet, maar we willen ontwikkelingen in de samenleving volgen.” Hij doelt op zelfsturing zoals dat ook bij grote bedrijven als Google en Apple speelt. Medewerkers beoordelen hun eigen functioneren en dat van elkaar. De drie modellen bij Avans verschillen van totaal zelfsturende teams tot teams met een “coördinator”, bijvoorbeeld een docent, die het team aanstuurt. “We zijn bij Avans met drie modellen gestart en inmiddels zijn daar zestien verschillende varianten uit ontstaan”, vertelt Paul Rüpp. “Dat is overigens ook prima. Dat is de kracht van Avans.”

AMR ontving evaluatie pas laat
Veel vragen vanuit de AMR zijn er in deze eerste termijn van de discussie nog niet. Maar AMR-voorzitter Jacques Pijnappels noemt het “pijnlijk” dat de raad pas op maandag de evaluatie van de verschillende pilots ontving. “Terwijl deze al vanaf april beschikbaar is.” Daarnaast heeft hij zijn vragen over directies die meedoen aan het experiment, maar hun eigen pilot niet evalueren. “Waar zijn we dan mee bezig”, aldus de voorzitter.

Het valt samen met gerommel op de Bijster in Breda bij de Diensteenheid Personeel en Organisatie (DP&O). De directeur diende vorige maand, net na de herfstvakantie, haar ontslag in. Paul Rüpp belde interim manager Ton Leijten, die hij nog kende uit zijn tijd bij de gemeente Uden. Vorige week startte Leijten als interim directeur van DP&O. “Ik trof een gekwalificeerde afdeling aan”, vertelt Leijten tijdens de vergadering van de AMR. “Maar met het businessplan hebben ze zich echt tekort gedaan.”

Businessplan DP&O in de prullenbak
Het plan werd naar de prullenbak verwezen en een nieuw plan moet in december klaar zijn. Het moet een stappenplan worden hoe Avans de weg in kan zetten naar zelfsturing, aldus Leijten. “Een stip op de horizon voor heel Avans.” Het houdt in dat iedere academie volgens dezelfde manier zou moeten gaan werken, dat zou ondanks de grote verschillen moeten kunnen aldus de kersverse interim. “Elke academie zal op dit moment in een ander ontwikkelingsstadium zitten en die moeten daarin op een andere manier begeleidt worden.” “Uiteindelijk moet het iets zijn dat gedragen wordt door de hele organisatie”, voegt Paul Rüpp daar nog aan toe. De coördinatiemechanismen waren tijdelijk. Nu gaan we gezamenlijk verder.”

Vervolg in januari
De coördinatiemechanismen blijven voorlopig zoals ze zijn. In januari wordt er verder gesproken over de gesprekkencyclus, het coördinatiemechanisme en het besturingsmodel van Avans in de AMR.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?