Terug naar overzicht

Met je klacht naar het inloopspreekuur studentenraad AB&I

inloopspreekuurabi-1920De studentenraad van de Academie voor Bouw & Infra houdt in Tilburg en Den Bosch inloopspreekuren voor studenten met klachten, vragen of opmerkingen. “We willen studenten gedurende het blok in de gelegenheid stellen om vragen, klachten of problemen bij ons kwijt te kunnen”, aldus Philip Verbiest, vicevoorzitter van de studentenraad.

“Momenteel kan dit alleen aan het einde van het blok door een enquête te vullen over de knelpunten van die periode”, licht Philip toe. De raad ontvangt nu al ongeveer vijf klachten per blok en vangt ook veel op in de wandelgangen. “We hopen hiermee een medium te creëren voor studenten waar zij onbeschaamd hun verhaal kwijt kunnen over zaken waar ze ontevreden over zijn.” De klachten gaan tot nu toe vooral over de manier van toetsing of over de inhoud of organisatie van een vak.

Studenten onderling
Naar aanleiding van de vragen gaat de studentenraad op zoek naar een passende oplossing. Philip denkt dat persoonlijk contact tussen studenten onderling belangrijk is. “Daardoor ontstaat een vertrouwensband tussen studenten en de studentenraad. Het kan voor studenten prettiger zijn om problemen met andere studenten te bespreken. Soms is er een hoge drempel om bepaalde punten met docenten te bespreken.”

Tilburg en Den Bosch
In lesweek drie, vijf en zeven is de studentenraad te vinden in Tilburg en Den Bosch. Op woensdag van 11.00 tot 13.00 uur in CB203 op de Cobbenhagenlaan en op donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur vind je ze op de Onderwijsboulevard in OG209. Het inloopspreekuur is in eerste instantie bedoeld voor AB&I studenten maar: “We zullen ook proberen andere studenten van dienst te zijn bij het inloopspreekuur.”

De tijden van het inloopspreekuur kunnen per blok verschillen zie studentenraadabi.nl voor actuele info.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?