Terug naar overzicht

Begroting 2017: ‘Avans staat nog niet in brand, maar er hangen te weinig rookmelders’

illustratie: Janine JansenDe Avans Medezeggenschapsraad (AMR) werd verrast door de begroting van de hogeschool voor 2017. Geschrokken van de plotse financiële tegenvallers, moet het volgens de AMR volgend jaar beter. “Avans staat nog niet in brand, maar er hangen te weinig rookmelders.”

“Na jaren van overvloed zijn we nu in een tijd aangekomen waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat we alles kunnen doen”, vertelt voorzitter van de AMR Jacques Pijnappels. En dat is niet persé slecht aldus Michael Moyene, student en lid van het dagelijks bestuur van de AMR. Veel geld ging er volgens hem naar projecten die hun waarde nog niet hadden bewezen. “De gedachte was: we vragen gewoon geld aan, en dan komt het toch wel goed.”

“We zijn daarin een beetje uit de bocht gevlogen”

Pijnappels sluit daarbij aan: “Er is nog altijd innovatiebudget beschikbaar voor academies. Maar we zijn daarin een beetje uit de bocht gevlogen. Avans heeft een cultuur van eilandjes. Iedereen gaat anders om met de additionele budgetten.” Moyene: “Er zijn veel projecten die overlap hebben of die academies samen kunnen uitvoeren.”

Nieuwe inzichten 
De heren hopen dat uit deze financiële tegenvaller nieuwe inzichten ontstaan. Moyene: “Avans staat niet in brand, maar er hangen op dit moment wel te weinig rookmelders. Het CvB is verrast door de grote aanvraag van additionele budgetten en kwam daar te laat achter. Dit had eerder gesignaleerd kunnen worden.” Het is wel belangrijk dat de hogeschool innovatiekracht heeft aldus Pijnappels. “Beweging moeten we goed faciliteren.” Maar er moet een gezamenlijk doel zijn. “Alles wat je als hogeschool doet moet bijdragen aan de Ambitie 2020”, aldus Moyene.

“We hadden het gevoel dat we onder druk stonden”

Het was de tweede keer dat de AMR instemmingsrecht had op de begroting van Avans. Pijnappels: “Terugkijkend heeft het ons echt verrast. In september vroeg ik al om de begroting van Avans maar die kwam maar niet. Dan weet je dat er iets niet klopt.” Begin november ontving de raad dan de begroting. Veel tijd om deze grondig door te nemen was er niet meer. “We hadden het gevoel dat we onder druk stonden. Dat maakte het lastig om de begroting goed te keuren.”

“De vraag is dan, ga je buigen of ga je barsten”, vertelt Moyene. “Formeel gezien hadden we de begroting kunnen afkeuren. Maar de consequenties daarvan zijn zo groot en slecht te overzien dat het eigenlijk geen optie was. Uitgangspunt was voor ons de kwaliteit van het onderwijs. Die mag niet omlaag gaan. De curriculumvernieuwingen gaan gewoon door. Als dat niet door was gegaan, had ik tegen gestemd.”

Pas op de plaats
Door de tegenvallende begroting moet heel Avans pas op de plaats maken. De AMR gaat de effecten van de ingrepen nadrukkelijk monitoren en ziet ook haar eigen plannen in gevaar komen. Een verruiming van de openingstijden van Xplora zoals de AMR eerder voorstelde, lijkt met bezuinigingen bij het Leer en Innovatiecentrum (LIC) voorlopig van de baan. Sterker nog, het LIC was van plan de openingstijden wellicht te beperken. Ook digitalisering van het onderwijs waar de AMR de laatste jaren sterk op inzet, lijkt in gevaar. In de Onderwijs en Examenregelingen van academies staat weliswaar opgenomen dat beroepsproducten waar mogelijk digitaal ingeleverd moeten worden. Maar iPads of software voor docenten om het digitaal nakijken te vergemakkelijken lijkt er op korte termijn niet te komen.

Een grote taak en verantwoordelijkheid bij het monitoren ligt volgens Pijnappels bij de dienst- en academieraden. “Ook zij moeten monitoren wat de effecten van deze maatregelen zijn.”

“We hebben de begroting niet zomaar laten passeren”

Voorwaarden aan instemming
Terugkijkend denk de AMR voorzitter niet dat de raad te gemakkelijk heeft ingestemd met de begroting. “Ik ben trots op onze raad. We hebben de begroting niet zomaar laten passeren. We stonden niet aan de zijlijn en hebben echt doorgepakt. Er zijn voorwaarden aan de instemming verbonden en daar zullen we in de voorbereiding van de begroting 2018 nadrukkelijk bij het CvB op terugkomen.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?