Terug naar overzicht

Snoeiwerk aan de hoge geldbomen van Avans: 10 miljoen tekort in 2017

HogeschoollaanBredaentreedonker-1920Bezuinigingen mogen het niet genoemd worden, maar Avans verslikt zich wel dusdanig dat er 25 miljoen teveel begroot was voor 2017. Bleef er in de financiële vooruitzichten aan het begin van het jaar nog 6 miljoen over, aan het eind van 2016 komt Avans 10 miljoen tekort op de begroting van 2017. 

Het College van Bestuur (CvB) lichtte de plotselinge wijziging dinsdag toe in de vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad. Die heeft dit jaar voor het eerst de macht om een begroting op hoofdlijnen goed te keuren of af te keuren.

De bankrekening van Avans blijft goed gevuld. De reserves staan nog op 179 miljoen, maar toch mag er in 2017 minder uitgegeven worden dan werd verwacht. Per saldo wordt er in 2017 nog steeds 15 miljoen euro meer uitgegeven dan in 2016. Door tegenvallende inkomsten en uitgaven zoals het nieuwe Regional Associate degree College van Avans en nieuwe cao-afspraken, staat de begroting van de hogeschool voor het eerst in jaren in de min.

Bezuinigen op additioneel budget
Volgens Diederik Zijderveld, vice-voorzitter van het CvB, blijven de reguliere budgetten van de academies onaangetast. De additionele budgetten, waaruit alle extra projecten en activiteiten worden betaald, worden wel teruggeschroefd. “Dat is een grote ingreep. Maar ons uitgangspunt is dat we niet aan de reguliere budgetten komen. Die zijn er voor het onderwijs. Voorheen kon elk goed plan altijd gehonoreerd worden, nu verandert dat.”

Diensten en academies herschreven de afgelopen maand hun businessplan om het tekort op de begroting terug te dringen. Jacques Pijnappels, voorzitter van de AMR, vraagt zich af of het niet allemaal te snel moet. “Wij hebben de indruk dat er op korte termijn snel geacteerd moet worden. Gaat dat niet ten koste van de zorgvuldigheid? Als je van een financiële positie in de plus naar een situatie in de min moet, dan doet dat pijn.”

Zijderveld: “Wat ik ons verwijt is dat we niet eerder hebben gezegd: ‘rustig aan met de budgetten want we geven meer uit dan er binnenkomt.’ Het doet pijn als een onderdeel minder geld binnen krijgt dan gehoopt of dan dat ze eerder kregen.”

“We nemen als CvB bewust een risico”

“Ik ervaar dit als, dit is het en daar moet je het maar mee doen”, aldus Pijnappels. “De dienst- en academieraden hebben amper de tijd om naar de nieuwe begrotingen te kijken. Kunnen we niet temporiseren?” Zijderveld wil de begroting 16 december rond hebben en een tekort van 10 miljoen is het hoogste bedrag dat het CvB nog verantwoord vindt. “We nemen als CvB bewust een risico. We zeilen nu heel scherp aan de wind.”

Hoe kan het dan zo zijn dat niemand dit aan zag komen?, vraagt docent Maryke Wiegand zich af. “De redenen liggen in de jaren hiervoor”, aldus Zijderveld. “Vorige jaren kon alles en groeiden de bomen tot in de hemel. Er was altijd geld genoeg.”

LIC zwaar getroffen
Het Leer en Innovatiecentrum van Avans (LIC) wordt hard getroffen door het terugschroeven van de budgetten. Ze krijgen hetzelfde bedrag als dit jaar. Dat is 2,6 miljoen euro minder dan in het businessplan om werd gevraagd. Het lijkt ten koste te gaan van vijftien tijdelijke contracten bij het LIC. Pijnappels vraagt zich af of dit nog in verhouding is. “Er is de afgelopen jaren juist aan het LIC gevraagd om veel onderwijsondersteunend werk op zich te nemen. Daarom hebben zij veel personeel. Als je aan personeel komt, doet dat echt pijn.”

“We hebben wel degelijk begrip voor de situatie”

Zijderveld reageert door eerst een compliment te geven aan het LIC, maar de diensteenheid is de afgelopen jaren hard gegroeid. Nu wordt er op de rem getrapt. “In de planningsbrief stond nadrukkelijk dat de begroting voor 2017 van het LIC even groot moet zijn als die in 2016. Maar we hebben wel degelijk begrip voor de situatie.”

Geen plan B
“Het gaat ons als CvB aan het hart”, aldus Zijderveld. Maar een plan B is er niet en dat wil hij ook niet. “De begroting sluitend maken of nog meer tekort komen, heeft ongewenste effecten op mensen en medewerkers.”

De AMR heeft instemming met de begroting uitgesteld tot 13 december. Ook de Raad van Toezicht moet nog instemming verlenen.

Punt. Of had jij nog wat?

Nienke

@Michael De noodlokalen waren voor de renovatie van lov61/63. Dat is klaar en die zouden dus weg kunnen zonder nieuw gebouw te kopen. Naast aanschafkosten brengt een gebouw ook elk jaar exploitatielasten met zich mee. De verbouwing is ook niet gratis

2016-12-07 20:32:50

Peter van Gool

Beste Icarus, jij schreef: 'De LIC raad heeft aangegeven de helft 15 contracten te willen behouden. Dit moet echter goedgekeurd worden door het CVB'. Is niet juist! De LIC directie heeft dit aangegeven, de LIC raad wil alle contracten behouden.

2016-12-07 15:09:54

Icarus

Het LIC heeft toch ongeveer 30+ tijdelijke contracten? Waarvan niemand momenteel zekerheid heeft. De LIC raad heeft aangegeven de helft 15 contracten te willen behouden. Dit moet echter goedgekeurd worden door het CVB.

2016-12-07 09:46:03

Johan

“Het gaat ons als CvB aan het hart” : Nog geen man of vrouw van CvB op de werkvloer gezien anders...

2016-12-07 09:45:51

Claude

Hoe heeft het management dit niet kunnen voorzien? Wat betekent dit voor de directie van het LIC?

2016-12-07 09:43:59

Claude

Onbegrijpelijk dit... Een hoop nieuwe medewerkers aannemen en binnen 3 maanden zijn alle arbeidsvoorwaarden en hun zekerheid het raam uit. Compleet mismanagement. De directie moet hun verantwoordelijkheid nemen en opstappen. EXIT.

2016-12-07 09:41:25

Michael Moyene

@nienke, Het nieuwe gebouw (Quadrium) is gekocht zodat de huur die Avans jaarlijks betaalt voor de noodlokalen en andere huurlocaties opgezegd kan worden. Dit gebouw is betaald vanuit het budget van 2016, dit artikel gaat over de begroting van 2017.

2016-12-07 00:05:11

Nienke

Avans heeft echt een grote fout gemaakt door dat gebouw bij de parking te kopen. Er is plek genoeg in het gewone gebouw en de lovensdijk. Echt raar dat men eerst een gebouw koopt en nu zegt dat er bezuinigd moet worden. Toch te duur?

2016-12-06 20:38:14

Meer lezen?