Terug naar overzicht

COBEX: ‘Regeling bijzondere omstandigheden bij afstuderen Avans onduidelijk’

collegevanberoep-tijdelijkDe regelingen rondom het afstuderen voor studenten met bijzondere omstandigheden zijn onduidelijk, aldus het College voor Beroep voor de Examens (COBEX). De rechtbank van Avans verklaarde het beroep van een student die extra tijd wilde voor zijn afstuderen en dat niet kreeg gegrond.

Een student van de Academie voor Engineering en ICT (AE&I) tekent beroep aan bij het COBEX. Vanwege dyslexie zou hij voor de herkansing van zijn afstuderen 25 procent extra tijd willen zoals hij dat ook voor reguliere toetsen krijgt. Volgens de raadsman die de student tijdens de zitting vertegenwoordigt, is er bij het afstuderen te weinig rekening gehouden met de dyslexie van de student. “Mijn cliënt heeft zijn dyslexie besproken met de decaan en ook in Osiris aangegeven graag gebruik te maken van extra tijd voor zijn afstuderen.” De tijd die hij nu kreeg was te kort, aldus de raadsman. “Bij alle andere toetsen krijgt hij 25 procent extra tijd, waarom niet voor zijn afstuderen?”

Vinkje in Osiris
Een belangrijk punt tijdens de zitting is het ‘extra-tijd-vinkje’ dat de student heeft aangeklikt in Osiris. De examencommissie erkent dat de student in het programma heeft aangegeven extra tijd te willen, maar zegt dat de examinator dit nooit te weten krijgt. Normaal gesproken is deze informatie voor de afdeling Roosteren, Evenementen en Tentaminering (RET) die extra voorzieningen kan treffen, aldus de examencommissie. Het vinkje is volgens de examencommissie ook alleen van toepassing bij “reguliere toetsen”. “Bij projecten en het afstuderen moet een student dit zelf melden”, aldus de examencommissie. “Een student moet met zijn afstudeerbegeleider gezamenlijk tot een planning komen. Initiatief ligt daarbij bij de student zelf. Deze student heeft op geen enkele manier aangegeven dat er rekening gehouden moest worden met bijzondere omstandigheden. De vraag om extra tijd ontvingen wij pas na de onvoldoende beoordeling.”

Hoe weet een student dan dat hij dit moet melden ook al heeft hij het aangevinkt in Osiris?, vraagt het COBEX zich af. Examencommissie: “Wij denken dat het gangbaar is dat studenten het melden. Alle studenten minus één bespreken dit met de begeleider.”

OER biedt geen duidelijkheid
Waar heeft een student met bijzondere omstandigheden eigenlijk recht op tijdens het afstuderen? Het staat niet duidelijk omschreven in de Onderwijs- en Examenregeling. Volgens de examencommissie van AE&I zijn er vele manieren waarop er rekening gehouden kan worden met bijzondere omstandigheden. “Dit gebeurt niet alleen door extra tijd, er zijn meerdere dingen waar je aan kunt denken. Maar we vinden het essentieel dat een hbo’er bij het afstuderen zelfstandig het geleerde in de praktijk brengt en ook zelfstandig aangeeft als er sprake is van persoonlijke omstandigheden.”

Gegrond ter zitting
Het COBEX verklaart het beroep, anders dan gebruikelijk, al tijdens de zitting gegrond. Bij een nieuwe afstudeerpoging van deze student moet er rekening gehouden worden met zijn dyslexie. Belangrijk is volgens het COBEX dat er duidelijkheid komt over de regelingen rondom afstuderen met bijzondere omstandigheden en hoe dit aan te geven.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?