Terug naar overzicht

Dit zijn de 6 kanshebbers voor de Avans Innovatieprijs

Ucademy oprichters Stan en Eva-Lisa foto: Beeldveld/Wilfried ScholtesDe genomineerden voor de Avans Innovatieprijs 2017 zijn bekend. De prijs wordt uitgereikt op 13 april tijdens de Onderwijsdag in Den Bosch.

Elk jaar reikt Avans een prijs uit aan een initiatief binnen de hogeschool dat innovatief is, getuigt van lef, toepasbaar is en een bijdrage levert aan de Ambitie 2020. Een jury is tot volgende lijst met kanshebbers gekomen:

Learning Communities van de Academie voor Communicatie en User Experience (ACUE), Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) en de Academie voor Marketing en International Business (AMIB).
Het is een samenwerking tussen academies waarbij studenten leren als grondhouding beschouwen, met een belangrijkere rol voor persoonlijk leiderschap van docenten en gebruik maken van elkaars expertise. Deze drie academies hebben daartoe het initiatief genomen.

AAFMinEfteling-1920Er was eens een beroepsvraagstuk van de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM).
De AAFM gelooft niet langer dat onderwijs en praktijk op elkaar moeten aansluiten, maar vindt dat deze één zijn. In haar visie komen studenten vanaf het moment van binnenkomst direct met de ‘echte wereld’ in aanraking. Ze gaan meteen bij een echte opdrachtgever aan de slag, dit studiejaar de Efteling.

Afstudeermarkt opleiding Bestuurskunde van de Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB).
Afstudeeronderzoek dat in een lade verdwijnt? Niet bij de AVB. Afstudeerders presenteren tijdens een afstudeermarkt de resultaten van hun afstudeeropdracht aan een externe deskundige, een beoordelaar, mede-afstudeerders, opdrachtgevers, professionals uit het werkveld, docenten en alumni. Door de onderzoeksresultaten breed te delen, levert de academie een bijdrage aan het valoriseren van kennis en dus aan de Ambitie 2020.

Foto: Beeldveld/Wilfried ScholtesUcademy is ongeveer anderhalf jaar geleden opgericht door zes Avansstudenten. Ontevreden met het huidige onderwijs en vooral met het gebrek aan zelfontwikkeling in het lesprogramma, begonnen deze studenten een eigen academie.

Vision & Robotics van de Academie voor Engineering & ICT (AE&I).
De minor Vision & Robotics wil studenten van zoveel mogelijk verschillende opleidingen kennis en ervaring laten opdoen met het ontwikkelen van robotsystemen. Voor deze minor zoekt de academie nadrukkelijk de samenwerking met lectoraten en andere, niet-technische opleidingen van Avans. Men streeft naar een minor voor minimaal honderd studenten waarbinnen jaarlijks zeker 25 multidisciplinaire projecten draaien. Ook moeten er ten minste zes niet-technische opleidingen vertegenwoordigd zijn en wil men dat 25 procent van de studenten van buiten Avans komt.

Creative school van de Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie (AOMI).
Derdejaarsstudenten maken het onderwijs voor de nieuwe groep aankomende tweedejaarsstudenten van Advanced Business Creation die op stage gaan. De inhoud baseren zij op hun eigen leerervaringen. Deze vorm van onderwijs brengt meerdere Avansambities samen: valorisatie van kennis, innovatief onderwijs, leren van en met elkaar over de jaren heen, verantwoordelijkheid van de lerende professional en differentiatie op thema.

Vorig jaar ging de Innovatieprijs naar de AAFM voor ‘Student in de lead’.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?