Terug naar overzicht

AMR: ‘Mooi eindcijfer werkbelevingsonderzoek, mogen we best trots op zijn’

HogeschoollaanBredaentreedonker-1920
Avans scoort gemiddeld een 8 als werkgever. Bestuursvoorzitter Paul Rüpp en Marjolein Somers, beleidsadviseur DP&O, zitten dus comfortabel bij de vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) om over het meest recente werkbelevingsonderzoek te spreken.

De Avansbrede resultaten van het onderzoek onder de medewerkers van Avans worden dinsdag gedeeld met de AMR. De respons is hoog, 76 procent vulde de vragenlijst in en er zijn geen Avansbrede onvoldoendes te betreuren.

‘Tegenvallers’ zijn een 6.9 voor werkdruk, de werk-privé balans krijgt een 6.9, de open en eerlijkheid van de communicatie een 6.9 en de directie een 6.8. Het zijn volgens Rüpp aandachtspunten. Hoe die te verbeteren? Hij verwijst vooral naar de gesprekken die directies en P&O met de teams hebben. “Over de werkdruk wordt met de teams gesproken. Waar zit het in? Ook de openheid en eerlijkheid in communicatie wordt daarbij besproken. Spreken we elkaar voldoende aan?”

5 procentregeling
Hij verwijst nog naar de 5 procentregeling waarbij docenten 5 procent van hun tijd worden vrij geroosterd om het contact met studenten te bevorderen. “Het is een maatregel die we genomen hebben om de werkdruk te verbeteren. De effecten daarvan zijn in dit onderzoek nog niet te zien, omdat een aantal academies er pas na de zomer mee is gestart.”

“Het is een mooi eindcijfer, daar mogen we best trots op zijn”, aldus AMR-voorzitter Jacques Pijnappels. De medezeggenschapsraad vindt het belangrijk dat de resultaten met de teams besproken worden. “Als dat niet gebeurt, spreek dan in ieder geval de HR-adviseur hier op aan”, voegt Somers daar aan toe.

Verder sprak de AMR over:

Avans vertrouwenspersonen
Twee van de vier vertrouwenspersonen (meer info intranet) zijn te gast in de vergadering van de AMR om hun werk toe te lichten. Je kunt als medewerker en student terecht bij de vertrouwenspersonen als het gaat om intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten en machtsmisbruik. In 2016 kwamen er 69 meldingen van medewerkers en studenten binnen bij de vertrouwenspersonen. De ruime meerderheid van de meldingen is afkomstig van medewerkers. “Bij studenten is het nog vaak onbekend dat je een melding bij ons kunt maken”, aldus Ton Hermans, vertrouwenspersoon in Breda. Hij denkt dat de meldingen van studenten slechts het topje van de ijsberg zijn en hoopt dat studenten beter de weg vinden naar de vertrouwenspersonen.

De AMR stemde in met:

– Het besluit tot verlenging van de fietsregeling
– Het beleidsstuk ‘Kwaliteit in beweging’. Hierin is onder andere vastgelegd dat leidinggevenden jaarlijks zullen worden beoordeeld.
– Het jaarrooster 2017-2018. In aanloop op een stadsbrede introductie in Breda wordt er waarschijnlijk geschoven in het jaarrooster 2018-2019 van Avans om dit gelijk te trekken met de NHTV.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?