Terug naar overzicht

Printkosten, Hogeschooltaal of verplichte excursie; Punt kaart extra studiekosten voor je aan

Lange wachtrijen voor de copyshop begin januari. Iedereen wil tegelijk zijn verslag of scriptie uitprinten en laten inbinden. Opleidingen verplichten studenten nog steeds om hun werk op papier in te leveren, terwijl dat volgens de Onderwijs en Examenregeling niet meer mag.

Digitaal inleveren is sinds vorig jaar de norm bij Avans. Alles wat digitaal ingeleverd kán worden, móet digitaal ingeleverd worden. Maar weinig academies lijken daar gehoor aan te geven. “Wij hebben ons er hard voor gemaakt dat printen niet meer hoeft”, vertelt Sam van Vugt, student Communication & Multimedia Design in Breda en lid van het dagelijks bestuur van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). “Er is een grijs gebied, maar in de regel geldt: alles wat je door plagiaatmachine Ephorus kunt halen, moet je digitaal inleveren.”

Printen is één van de voorbeelden van extra studiekosten waar je als student mee te maken krijgt. Boeken staan, logisch misschien, bovenaan de lijst, blijkt uit een steekproef van Punt Magazine. Bijna 80 procent van de studenten betaalt daarvoor. Op de tweede plek komt verplichte software (25 procent) op de voet gevolgd door excursies en studiereizen. Van een gratis alternatief is bij de helft van de studenten geen sprake en een kwart is daar niet mee bekend.

“Er moet duidelijk worden vermeld dat er een kosteloos alternatief is”


Kosteloos alternatief
De kosten die je naast het betalen van collegegeld maakt, zijn niet verplicht. De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en Minister Bussemaker zijn daar ook duidelijk over (zie antwoord kamervragen). Zelfs boeken zijn optioneel. “Boeken heb je vaak wel nodig om je tentamen te halen”, zegt Gabriel van Rosmalen van het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). “Als het gaat om activiteiten of andere kosten dan moet er duidelijk worden vermeld dat er een kosteloos alternatief is.”

Kosten Hogeschooltaal onterecht
Uiteraard is er een onderscheid te maken in kosten. Een lab-jas bijvoorbeeld: zonder kom je het laboratorium niet in. Of geld dat je uitgeeft aan je maquette, de hoogte daarvan bepaal je zelf. Kosten worden discutabel als ze verplicht zijn om studiepunten te behalen.

“Als Hogeschooltaal een onderdeel is van de propedeuse, dan zou dat niet mogen”

Hogeschooltaal kost studenten 55 euro. Onterecht denkt Gabriel. “Als Hogeschooltaal een onderdeel is van de propedeuse, dan zou dat niet mogen.” Ook de studenten van de AMR denken er zo over. Als het een onderdeel is van te behalen studiepunten, dan mag je er geen geld voor vragen. Of er moet een duidelijk gratis alternatief beschikbaar zijn. Avans schafte de verplichte Hogeschooltaaltoets vorige week dan ook af na dit onderzoek van Punt en een klacht van een student. Er is voortaan een gratis papieren alternatief beschikbaar.

Gebrekkige communicatie
Het gaat vaak mis bij gebrekkige communicatie. Wie op Avans.nl informatie zoekt over bijkomende studiekosten vindt het volgende:

“Naast je collegegeld heb je vaak nog andere kosten tijdens je opleiding. Bijvoorbeeld voor studieboeken, materialen of excursies. Deze kosten zijn per opleiding anders. Ze staan vermeld bij de opleiding van jouw keuze.”

Zoek je door naar informatie van academies, dan worden de kosten vaak verder uitgelegd, maar over een gratis alternatief of rechten van studenten wordt niet gecommuniceerd. “Veel studenten weten niet wat hun rechten zijn”, vertelt Gabriel. “Ze weigeren de kosten ook niet snel omdat het vaak gaat om kleinere bedragen. Dan betalen ze liever 55 euro omdat ze geen zin hebben in een ingewikkelde procedure.”

“Studenten volgen de info die ze van hun opleiding krijgen”

Ook AMR-lid Sam denkt dat studenten niet goed weten wat hun rechten zijn. “Studenten zouden de OER moeten kennen. Maar ze volgen de info die ze van hun opleiding krijgen.” Als het gaat over digitaal inleveren is Sam duidelijk: Avans had beter moeten communiceren. “Opleidingscommissies, academieraden en blokcoördinatoren moeten dat weten en hebben de verantwoordelijkheid om het aan docenten en studenten duidelijk te maken.”

Vraag je kosten terug
Heb jij het afgelopen jaar verplichte extra studiekosten gemaakt zoals printkosten of andere kosten waarvan je denkt dat ze onterecht waren? Werd er geen gratis alternatief geboden? Knip het declaratieformulier uit en stuur het op naar de redactie van Punt. Wij analyseren de binnengekomen formulieren en kaarten het voor je aan bij de betreffende opleiding van Avans. Als je een bewijs hebt van je gemaakte kosten, kun je dit mailen naar punt@avans.nl. Ouderwets op papier inleveren kan ook, knip het declaratieformulier uit en stuur het op naar Punt Magazine.

.Bezig met laden…

UPDATE
Maak jij nog steeds extra studiekosten? Ga dan met je bonnen naar je academiebureau. Dat is de lijn die het College van Bestuur heeft gekozen.

Punt. Of had jij nog wat?

Sjuul Nelissen

@IBL'er Dat is apart. Goede vraag, wij zoeken het voor je uit!

2017-02-16 17:19:43

IBLer

Geen idee of dit hier thuis hoort, maar bij de opleiding IBL worden studenten die voor het vak Frans geen boeken hebben (aangeschaft/bij zich) niet meer tot lessen toegelaten, dit mag dus niet?

2017-02-16 17:05:25

Meer lezen?