Terug naar overzicht

Avansstudenten declareren onterechte studiekosten: van verplichte intro tot serieus dure games

Punt inventariseerde de afgelopen maanden met welke verborgen studiekosten Avansstudenten worden geconfronteerd. De uitkomsten zijn opzienbarend: van 55 euro voor Hogeschooltaal tot 82,50 euro voor een verplichte introductie voor één studiepunt. 

Volgens de wet mag een onderwijsinstelling studenten niet verplichten om iets aan te schaffen of te doen waar naast het collegegeld voor betaald moet worden. Dit mag slechts in enkele gevallen. Als er studiepunten aan gekoppeld zijn, moet er sprake zijn van een kosteloos alternatief.

Merendeel over Hogeschooltaal
150 declaraties kwamen binnen via onze mail en een online formulier dat Avansstudenten konden invullen. Het merendeel van de declaraties (91) gaat over Hogeschooltaal. “Ik moest om mijn Hogeschooltaaltoets te halen een licentie aanschaffen van 55 euro. Ik heb de toets gemaakt en dat was het”, vertelt Mathijs. “Ik heb het niet eens nodig gehad om te oefenen.”

Jorik laat weten dat hij een vrijstelling kreeg voor Hogeschooltaal, toch betaalde hij 55 euro. “Ik moest Hogeschooltaal verplicht aanschaffen om de toets te kunnen maken. Echter kreeg ik pas in mijn tweede studiejaar te horen dat ik een vrijstelling had voor de toets in verband met mijn vooropleiding. Hierdoor heb ik onnodig 55 euro uitgegeven.”

Niet op de hoogte
Uit de inzendingen blijkt dat niet alleen academies en docenten niet goed op de hoogte zijn van de regels rondom extra studiekosten. Ook studenten weten soms niet waar ze recht op hebben. “Ik wist niet dat er een alternatief was”, vertelt Sam. “Wanneer ik een mail krijg van school waarin staat dat ik voor Nederlands een licentie moet aanschaffen, neem ik het gewoon voor lief. Ik heb er ook niet over nagedacht dat het ook anders kon.”

“Het moest van de docent per se digitaal én op papier ingeleverd worden”

Verplichte printkosten
De overige 59 formulieren die we ontvingen, gaan over excursies, printkosten en licenties. Dirk betaalde met zijn groepje 84,65 euro voor het printen van projectverslagen. “We vroegen of we het niet alleen digitaal in konden leveren, aangezien dat een hoop geld bespaart. Echter moest het van de docent per se digitaal én op papier ingeleverd worden.” Dat terwijl in de Onderwijs en- Examenregeling van Avans vanaf dit studiejaar staat dat digitaal inleveren de norm is, tenzij het niet anders kan.

Serieus dure games
Ook verschillende games die studenten moeten spelen om studiepunten te behalen, komen voorbij. De kosten van die games, zijn vaak voor de student. “Voor een managementgame moest iedere student 15 euro betalen. Deed je dit niet, dan kreeg je sowieso je studiepunt niet.” Een docent van een andere opleiding mailt zijn studenten nadat blijkt dat slechts één student licentie voor een game heeft aangekocht. “Mocht het zo zijn dat we de game niet kunnen spelen door te weinig aankopen, dan houdt dit in dat niemand een voldoende kan halen voor het vak in deze periode”, zo schrijft hij aan zijn studenten.

“Geen geld overmaken, betekent geen studiepunt”

Er worden ook veel excursies gemaakt waarvan studenten aangeven dat ze verplicht zijn. Opvallend is ook een verplichte introductie in Breda waar zelfs een studiepunt aan vast zit. Wendy: “Er moest 86 euro worden overgemaakt voor introductie. Het maakte niet uit of je wel of niet kwam. Geen geld overmaken, betekent geen studiepunt.”

Drie jaar studie: 317,50 euro extra kosten
Derdejaarsstudent Barbara brengt in kaart welke kosten ze in haar eerste drie Avansjaren kwijt is. Het begint al met een verplichte intro voor 82.50 euro waar studiepunten aan verbonden zijn. Voor een eindproject van haar eerste jaar betaalt ze 15 euro en ontvangt ze 1 studiepunt en Hogeschooltaal kost haar in de propedeuse 55 euro. In het tweede jaar gaat ze op bedrijfsbezoek naar Amsterdam. Kosten: 25 euro. “Graag voor morgen het machtigingsformulier opsturen.” In haar derde jaar is het weer tijd voor een introductie. Deze keer bij haar minor. Alleen als studenten een “hele goede reden” hebben om niet mee te gaan en zich op tijd afmelden, hoeven ze de kosten van 100 euro niet te betalen. Voor dezelfde minor is ze een maand later nog eens 40 euro kwijt voor een workshop.

In haar eerste drie jaar is Barbara dus 317,50 euro extra kwijt aan haar studie. Voor min of meer verplichte studieonderdelen met daaraan verbonden studiepunten.

Declaraties Punt worden niet behandeld
In een uitgebreid interview met Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur, dat volgende week op onze site verschijnt, heeft de voorzitter laten weten niet in te gaan op de declaraties van studenten via Punt. Studenten moeten zich van Avans melden bij hun academie als ze denken recht te hebben op teruggave van onterechte kosten. Rüpp wil het onderzoek van Punt wel inzien om problemen te signaleren en voor te leggen aan academies.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?