Terug naar overzicht

Medezeggenschap stemt in met nieuwe OER

De Avans Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de nieuwe Onderwijs- en Examenregeling (OER) van Avans. Tijdens de vergadering dinsdagmiddag had de raad nog wel veel vragen voor het College van Bestuur (CvB).

Woordbeoordelingen
Discussiepunt in de bespreking van de OER zijn de woordbeoordelingen. In plaats van een cijfer ontvang je dan ‘voldaan’ of ‘niet voldaan’. Maar binnen Avans mag er ook beoordeeld worden met ‘zeer slecht’ tot ‘uitstekend’. Waar slaat die laatste beoordeling eigenlijk op? Vraagt docent-lid Frans Janssen zich af. Hij is van mening dat een woordbeoordeling in dat geval staat voor een cijfer en er dan ook gewoon een cijfer gegeven moet worden. Collegevoorzitter Paul Rüpp is voorzichtig om de woordbeoordeling meteen af te schaffen. Hij krijgt van de AMR het mandaat om te onderzoeken of hiervan gebruik gemaakt wordt binnen Avans en de beoordelingen af te schaffen als dit geen gevolgen heeft.

Herkansen toetsen
Studenten mogen altijd een aanvraag bij de examencommissie doen om een voldoende tentamen te herkansen als regelgeving hierover niet is opgenomen in de OER. Studenten van de AMR vragen zich af of er niet expliciet in de OER moet staan dat je als student alle toetsen, dus ook de voldoendes mag herkansen. CvB-lid Jacomine Ravensbergen vindt het een slecht idee om dit voor alle opleidingen vast te leggen. “Dat vastleggen in iedere OER gaat echt te ver. Het zou teveel werk opleveren voor docenten. Wel moeten we iets doen aan de communicatie dat de mogelijkheid bestaat.” Ook moet er volgens het CvB een aantoonbare reden zijn om een voldoende te herkansen als dit niet staat opgenomen in de OER. Bijvoorbeeld wanneer je net een cijfer tekort komt om toegelaten te worden tot de universiteit, dan zal de examencommissie de herkansing toekennen.

Digitaal inleveren
Producten lever je bij Avans digitaal in tenzij dat echt niet anders kan. De AMR constateert dat de regeling, op een enkele uitzondering na, niet wordt nageleefd binnen Avans. “De uitvoering is niet altijd eenduidig. Nog te vaak staat er in studiehandleidingen dat inleveren van producten op papier moet”, aldus AMR-voorzitter Jacques Pijnappels. Volgens het CvB is de regeling glashelder en wordt digitaal inleveren nu beter bekend bij academies.
Daarnaast vraagt de AMR-voorzitter aandacht om digitaal nakijken makkelijker te maken voor docenten. “Er zou uitdrukkelijk gekeken worden naar tools die het nakijken makkelijker maken. Voor sommige docenten is het digitaal nakijken van tientallen stukken op de computer niet te doen.”

Wat verder in de vergadering werd besproken:

Veranderingen in begroting 2018
De planningsbrief is de voorloper op de begroting van het nieuwe jaar. Na de financiële tegenvaller van vorig jaar, gooit Avans het dit jaar over een andere boeg. Een belangrijke verandering is dat academies en diensten op een andere manier geld krijgen. Voorheen kreeg een academie geld per student om het onderwijs te verzorgen. Voor alle extra’s zoals projecten moesten ze aankloppen bij het College van Bestuur. Vanaf volgend jaar krijgen academies en diensten een lumpsum financiering. Ze krijgen daarmee meer verantwoordelijkheid en meer ruimte om hun eigen begroting in te plannen. Over een maand moet de planningsbrief klaar zijn en wordt deze besproken in de AMR.

Zelfsturende teams
Na een testfase van enkele jaren met diverse soorten teams, lijkt voor Avans de kogel door de kerk. Het CvB wil dat Avans gaat werken in zelfsturende teams. Hoe dit vorm moet krijgen is nog onduidelijk maar normaal gesproken sturen medewerkers elkaar aan. Collegevoorzitter Paul Rüpp: “Bij zelforganisatie komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij de teams.” Beslissingen hierover zullen moeten wachten tot Paul Rüpp volgend studiejaar weer terug is na zijn afwezigheid.

Verkiezingen AMR
De Avans Medezeggenschap houdt op 29/30/31 mei verkiezingen waarop er een nieuwe raad gekozen wordt. Alle medewerkers en studenten van Avans kunnen zich kandidaat stellen vóór 22 april. Heb jij interesse? Mail voor meer info naar bmz@avans.nl

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?