Terug naar overzicht

Campagne medezeggenschapsraad van start: ‘Stel je kandidaat’

Foto: Loet Koreman

De campagne voor de verkiezingen van de Avans Medezeggenschapsraad is gestart. Studenten en medewerkers kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen voor de verkiezingen.

De Avans Medezeggenschapsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van Avans. De raad denkt mee over financiën en beleid van Avans maar geeft ook advies over allerlei zaken die er op de hogeschool spelen.

Digitaal inleveren en nieuwbouwplannen
De afgelopen jaren zette de AMR zit onder andere in voor het digitaal inleveren van werkstukken en scripties, de vijf-procent regeling voor docenten om het contact met de student te verbeteren, de nieuwbouwplannen van Avans en had de raad instemmingsrecht op de begroting.

Kandidaatstellingsformulier
Studenten en medewerkers van Avans kunnen zich kandidaat stellen via het kandidaatstellingsformulier(.pdf). Het formulier, met 30 handtekeningen, lever je voor 22 april in bij Bureau Medezeggenschapszaken.  De verkiezingen vinden plaats op 29, 30 en 31 mei. Meer info vind je via Bureau Medezeggenschap op iAvans.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?